Ελβιεμέκ: Γενική συνέλευση στις 30/6 – Πρόταση Δ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

Elviemek

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβιεμέκ, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2016, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν θα προτείνει μέρισμα για τη χρήση 2015.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

Η ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε., βάσει των διατάξεων των άρθρων 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016:

α) Ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εταιρείας (www.elviemek.gr) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση του έτους 2015 μαζί με τα αντίστοιχα Στοιχεία και Πληροφορίες: 31η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

β) Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας: 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

γ) Η πρόταση του Δ.Σ. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με την τροποποίηση του παρόντος.

SHARE