Εθνική Ασφαλιστική: Ο όμιλος Exin βλέπει ‘δόλο” πίσω από δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις

 

Νέα ανακοίνωση  εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 2/2/2018, το απόγευμα ο Όμιλος ΕΧΙΝ αναφορικά με την διαδικασία εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ο όμιλος αφήνει υπονοούμενα ότι κάποιοι δεν τηρούν τις ρήτρες εμπιστευτικότητας ενώ διευκρινίζει ότι η ίδια δεν ζήτησε κάποια παράταση και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη “να αναφερθούν στα επίσημα νομικά έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία και τα οποία ορίζουν ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Μαρτίου 2018“.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Όμιλος EXIN διευκρινίζει ότι δεν έχει αιτηθεί την παράταση της διαδικασίας κατάθεσης. Σε συνάρτηση με αμοιβαία συμφωνημένα χρονικά πλαίσια, κατατέθηκαν την 31η Ιανουαρίου συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία ζητήθηκαν, πλέον του κατατεθειμένου από τη 10η Ιανουαρίου φακέλου. Τα συμπληρωματικά έγγραφα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
– προτεινόμενη οργανωτική και επενδυτική δομή
– χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
– αποδεικτικά στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας
Ο Όμιλος EXIN καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αναφερθούν στα επίσημα νομικά έγγραφα που διέπουν τη διαδικασία και τα οποία ορίζουν ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Μαρτίου 2018. Οποιαδήποτε αναφορά σε διαφορετική ημερομηνία είναι λανθασμένη.
Ο Όμιλος EXIN παραμένει προσηλωμένος στη διαδικασία, τηρώντας όλες τις ρήτρες εμπιστευτικότητας που έχουν αναληφθεί και δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη συναλλαγή».

Στην αγγλική γλώσσα η ανακοίνωση

ADDITIONAL STATEMENT ON THE SUBMISSION PROCESS
02-02-2018
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, 2 February, 2018.
EXIN Group would like to clarify that no extension of the submission process has been requested. In line with agreed upon timelines, we submitted on the 31st of January additionally requested components to our folder submitted on the 10th of January that – inter alia – contain the:
– proposed organizational and investment structure
– implementation timeline
– capital evidence
We ask kindly any interested parties to refer to the official legal documents governing the process and which prescribe that the final conclusion date is the 28th of March 2018. Any other projected timelines are erroneously reported.
EXIN remains compliant to the process, adhering to all undertaken confidentiality clauses and committed to concluding the transaction

SHARE