Εθνική Ασφαλιστική: Απορροφά την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων

ete asfalistikiΚανένας ασφαλισμένος της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ασφαλιστήρια Κλάδου Αυτοκινήτου και με ασφαλιστήρια κατοικίας Κλάδου Περιουσίας (τυποποιημένα πακέτα ασφάλισης), δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί, από την αύξηση φόρου που προκύπτει με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Η ψήφιση του Νόμου 4334\2015 «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», μολονότι οδηγεί σε αύξηση της φορολόγησης των ασφαλίστρων έως και 5 ποσοστιαίες μονάδες, συνεπεία του αυξημένου ΦΠΑ, δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων που καταβάλουν οι πελάτες της εταιρίας, καθώς στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής της αντίληψης αλλά και των δυνατοτήτων που της παρέχουν η οργάνωσή της και η κεφαλαιακή της επάρκεια, απορροφά εξ ολοκλήρου την αύξηση αυτήν που υπολογίζεται σε 7.000.000 ευρώ ετησίως, για λογαριασμό 600.000 ασφαλισμένων της.

Όπως αναφέρει η εταιρία, στη δύσκολη αυτή χρηματοοικονομική συγκυρία, στέκεται εμπράκτως δίπλα στους πελάτες αλλά και τους συνεργάτες της καθώς οι αλλαγές που προκύπτουν στην τιμολόγηση των προϊόντων της δεν θα διαφοροποιήσουν τις προμήθειες των παραγωγικών της δικτύων.

Επιπλέον, τονίζει ότι σε όλο το διάστημα της χρηματοοικονομικής κρίσης, επεξεργάζεται και υλοποιεί σειρά δράσεων για να καλύψει τις αυξημένες και διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών της, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα προστασίας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των καιρών.

SHARE