ΕΧΑΕ: Προέβη στην αγορά 6.500 ίδιων μετοχών

εχαε

Στην αγορά 6.500 ιδίων μετοχών προέβη στις 22 Αυγούστου η ΕΧΑΕ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της.

Η αγορά έγινε μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, με μέση τιμή κτήσης 4,28 ευρώ ανά μετοχή.

Η συνολική αξία συναλλαγών είναι 27.834,03 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, μετά και τις παραπάνω αγορές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.755.500 ίδιες μετοχές (4,22% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).

SHARE