ΕΧΑΕ: Αύξηση των ιδίων μετοχών στο 6,22%

exae

H EXAE στις 4.1.2017 προέβη στην αγορά 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €4,88 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών €73.295,08.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Πειραιώς ΑΕΠΕΥ».

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 4.066.313 ίδιες μετοχές (6,22% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).

SHARE