ΕΥΔΑΠ: Φθηνότερα τιμολόγια – Ποιοί τα δικαιούνται

eydap_1Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο το κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ, όπως αποφάσισε το Δ.Σ. της εταιρείας.
Πρόκειται για την τιμολογιακή πολιτική των εκπτώσεων που αφορά στις ασθενείς ομάδες του πληθυσμού.
Συγκεκριμένα, για τους πολύτεκνους προβλέπεται:

– Για 4μελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες, έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
– Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
– Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.
Όσον αφορά στους υπερήλικες, προβλέπεται έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης εφ’όσον:
– είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)
– έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως και
– ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι για την χορήγηση της έκπτωσης, οι νέοι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά:
– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ),
– Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Σημειώνεται ότι για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Η ισχύς του νέου κοινωνικού προγράμματος θα έχει διάρκεια μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015.

SHARE