ΕΥΔΑΠ: Εκλογή νέων μελών του ΔΣ

ΕΥΔΑΠ

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνοντας ότι στις 2 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Επαναληπτική μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το 76,26% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

  1. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο ανακάλεσε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ευάγγελο Παλαιολόγο, Γρηγόριο Ζαφειρόπουλο, Λάμπρο Ζωγράφο, Παντελεήμονα Καμά, Ελευθερία Καραχάλιου, Αναστάσιο Κούρτη και Ιωάννη Χονδρόγιαννο και υπέδειξε προς αντικατάστασή τους, τουςκ.κ. Κωνσταντίνο Βαφειάδη, Μιχαήλ Σταυρουλάκη, Νικόλαο Σαράντη, Ιωάννη Καρδαρά, Γεώργιο Μακρινό, Ελευθέριο Μαγιάκη και Ελευθέριο Χαραλαμπάκη, οι οποίοι και εξελέγησαν.

Η θητεία των νέων Μελών λήγει στις 28.06.2018.

  1. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου τον κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη σε αντικατάσταση του κ. Λάμπρου Ζωγράφου.
  2. Η Γενική Συνέλευση όρισε την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη ως Πρόεδρο, Ιωάννη Καρδαρά και Ελευθέριο Μαγιάκη ως Μέλη, σε αντικατάσταση των κ.κ. Λάμπρου Ζωγράφου, Γρηγόριου Ζαφειρόπουλου και Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη.

 

SHARE