ΕΣΠΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΟΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

LEFTA Την έναρξη του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών γνωστοποίησε με ειδική ενημερωτική εγκύκλιο η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.  Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΟΠΑ και βασικό πεδίο είναι η συνδρομή στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Περαιτέρω, επιδιώκεται η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. Η υποβολή προτάσεων για τις εμπορικές επιχειρήσεις θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013. 

 

Κατηγορίες Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων

 

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

 

2. Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

 

Προϋπολογισμός Έργων

 

Από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση».

 

Από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός».

 

Από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

 

Υποβολή Προτάσεων

 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr

 

Για το εμπόριο, οι επιλέξιμοι τομείς είναι οι εξής:

-Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

– Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων.

-Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

-Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών των εξαρτημάτων τους.

-Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

-Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων.

-Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστης ξυλείας.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων.

– Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων.

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών.

-Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών.

-Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος.

-Χονδρικό εμπόριο ποτών.

-Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής.

-Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

– Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού.

-Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

-Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων.

– Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

-Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού.

-Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών.

-Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων.

-Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών.

-Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων.

– Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης.Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού.

-Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

– Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών.

– Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών.

-Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού.

-Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών.

– Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου.

– Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου.

– Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

-Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων.

– Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής.

-Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης.

-Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων.

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων.

-Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων.

– Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο.

 

SHARE