ΕΡΤ: Ο Στ. Καπάκος της “Αυγής” για τη θέση του γενικού διευθυντή

ImageHandler (1)

 Ο δημοσιογράφος  Σταύρος Καπάκος, προορίζεται για τη θέση του γενικού διευθυντή περιεχομένου στη νέα ΕΡΤ. Ο Σ. Καπάκος εργάζεται στην “Αυγή” ως διευθυντής σύνταξης, με πολυετή εμπειρία στον ενημερωτικό τομέα του MEGA.

H πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος κι έως την Δευτέρα 4 Μαΐου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά. Στο μεταξύ αναζητούνται ακόμα τρία μέλη που θα στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση όπως δημοσιεύθηκε:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου του Δ.Σ. , του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών λοιπών μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε.

Κατόπιν της ψήφισης του νόμου 4324/2015 (Α’ 44/29.04.2015) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις», και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 7 του νόμου, ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου του Δ.Σ. , του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών λοιπών μελών του Δ.Σ. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ) Α.Ε.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια και τον ιστότοπο www.opengov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικώς, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr μέχρι τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015, 12:00 μ.μ».

SHARE