ΕΛΠΕ: Κέρδη 55 εκατ. στο α’ τρίμηνο

elpe-praktikh

Ο όμιλος ΕΛΠΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματά του για τα οικονομικά μεγέθη α’ τριμήνου τα οποία ήταν θετικά, λόγω των ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης αλλά και υψηλών εξαγωγών. Τα κέρδη ανήλθαν στα 55 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 205 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των επιδόσεων του κλάδου διύλισης.

Όπως σημειώνει ο όμιλος στην ανακοίνωσή του εν γένει τα οικονομικά μεγέθη α’ τριμήνου ήταν θετικά, λόγω των ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης αλλά και υψηλών εξαγωγών.

Θετικά ήταν και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τα οποία επηρεάστηκαν από ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων ύψους 49 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 155 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ.

Οι ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, κυρίως εν όψει του προγράμματος συντήρησης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου στο Β’ Τρίμηνο 2015 καθώς και την αύξηση των αποθεμάτων στα πλαίσια της εμπορικής αριστοποίησης (contango trading).
Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 2,1 δισ., μειωμένος σε σχέση με πέρυσι ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 54%.

Παρά τις βελτιωμένες ταμειακές ροές των τελευταίων τριμήνων, οι συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική οικονομία συνεχίζουν να δημιουργούν δυσανάλογη επιβάρυνση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και τη θέση του Ομίλου.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτελεί το τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση των ρυθμιστικών διαδικασιών.

SHARE