ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ: Ερώτηση 19 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Θέμα:« Παρατυπίες στην διαδικασία αναστολής λειτουργίας του Εκδοτικού Ομίλου Λυμπέρη- Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν.»

 

“Στις 7/11 με ηλεκτρονική επιστολή ο επιχειρηματίας Αντώνης Λυμπέρης ενημέρωσε τους περίπου 200 εργαζόμενους στον Εκδοτικό Όμιλο που κατέχει ότι «αναγκάζεται να τερματίσει τη λειτουργία του».

Οι εργαζόμενοι έχουν ανείσπρακτες αποδοχές τεσσάρων μηνών, ενώ στο παρελθόν έχουν υποστεί τρεις αλλεπάλληλες μειώσεις μισθών και τους τελευταίους μήνες είχαν υποστεί εκ περιτροπής εργασία 4 ημερών.

Παράλληλα δεκάδες εξωτερικοί συνεργάτες του Ομίλου (φωτογράφοι, συντάκτες κ.λπ.) έχουν απλήρωτες συνεργασίες πολλών χιλιάδων ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με καταγγελίες των σωματείων του Τύπου οι επιχειρήσεις του Ομίλου οφείλουν στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ περίπου 2,8 εκατ. ευρώ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Μέχρι στιγμής ο Όμιλος δεν έχει προχωρήσει επίσημα σε παύση εργασιών. Αντίθετα τίτλοι εκδόσεων του Ομίλου έχουν μεταφερθεί σε τρίτες εταιρείες, κάτω από αδιευκρίνιστες συναλλαγές κι ενώ εργαζόμενοι είχαν προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα μη μεταβολής της περιουσίας.

Από τη Δευτέρα 12/11 οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απεργία και περιφρουρούν τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Κορωπί.

Ερωτάται ο κ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

1.Έχει προχωρήσει το ΕΤΑΠ ΜΜΕ σε μηνύσεις όσον αφορά την είσπραξη των μη καταβληθεισών οφειλών; Έχουν προκύψει κατασχέσεις περιουσίας του ιδιόκτήτη από τη διαδικασία αυτή;Παρακαλούμε όπως μας κατατεθούν τα ανάλογα έγγραφα.

2.Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την διασφάλιση είσπραξης των μη καταβληθεισών εισφορών στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ; 3.Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και του ΙΚΑ έχουν προχωρήσει σε ελέγχους για τη νομιμότητα των κινήσεων του επιχειρηματία απέναντι στους εργαζόμενους κατά τη μεταφορά των τίτλων σε τρίτες εταιρείες;

4.Έχει δοθεί ασφαλιστική ενημερότητα στις εμπλεκόμενες εταιρείεςκαι τους υπεύθυνους αυτών; Παρακαλούμε όπως μας κατατεθούν τα ανάλογα έγγραφα.

5.Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν για τη διασφάλιση της καταβολής των οφειλών της επιχείρησης προς τους εργαζόμενους και την διαφύλαξη των θέσεων εργασίας τους; Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών:

1.Οι εποπτικές αρχές του Χρηματιστηρίου έχουν επιληφθεί των μεταβιβάσεων τίτλων που αφορούν εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ;

2.Έχει δοθεί στις συγκεκριμένες εταιρείες φορολογική ενημερότητα; Παρακαλούμε όπως μας κατατεθούν τα ανάλογα έγγραφα.

Ερωτάται ο κ. Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ:

•Δεδομένου ότι ο Όμιλος κατέχει δυο ραδιοφωνικές συχνότητες, τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας;”  

 

 

 

 

 

 

SHARE