Διοίκηση Alpha Bank: Στόχος η διαχείριση των κόκκινων δανείων και η προσφορά λύσεων στους πελάτες

rapanos mantzonisΟι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δημιουργήσει ένα δυσμενές κλίμα, το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις -όχι όμως σημαντικές- και στην ελληνική οικονομία, εκτίμησε ο πρόεδρος της Alpha Βank, Βασίλης Ράπανος μιλώντας στην ετήσια γενική τακτική συνέλευση της τράπεζας.

Ελπίζουμε, όμως, όπως είπε, ότι θα βρεθεί σύντομα τρόπος για την ομαλή διαδικασία εξόδου, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα. Ο κ. Ράπανος προέβλεψε για το 2016 ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση και αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και θα προωθηθούν περαιτέρω οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του νέου προγράμματος προσαρμογής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Δημήτριος Μαντζούνης εκτίμησε ότι η νέα συμφωνία της Ελλάδας με τους εταίρους μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας πορείας που θα οδηγήσει την οριστική έξοδο απο την κρίση, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς εφαρμογής της. Ο κ. Μαντζούνης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στόχος της Alpha Bank είναι η προσφορά μακροπρόθεσμων λύσεων στους πελάτες της και η αύξηση της ανακτήσιμης αξίας του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων μέσω της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης, του πιο ευνοϊκού νομικού και θεσμικού πλαισίου και την αυξημένη επιχειρησιακή της δυνατότητα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι ομιλίες των κ.κ. Ράπανου και Μαντζούνη

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016, μίλησαν ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, στην αρχή της ομιλίας του, ανέφερε ότι το 2015 ήταν ένα έτος μεγάλης δοκιμασίας για την Ελληνική Οικονομία και για το τραπεζικό μας σύστημα. Η αβεβαιότητα για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβερνήσεως με τους εταίρους, που επικράτησε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, είχε ως συνέπεια τη σημαντική εκροή καταθέσεων και την επιβολή των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων, την επιδείνωση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ανακοπή της προβλεπόμενης ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, τόνισε ο κ. Ράπανος, η Ελληνική Οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η ύφεση ήταν ηπιότερη, μόλις -0,2%, σε σχέση με εκείνη που προέβλεπαν οι διεθνείς οργανισμοί μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Η εξέλιξη αυτή, προσέθεσε, μπορεί να αποδοθεί στην ανελαστικότητα της, ήδη μειωμένης σημαντικά, ιδιωτικής καταναλώσεως και στη θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου προέβλεψε για το 2016 ότι η Ελληνική Οικονομία θα παραμείνει σε ύφεση και αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς μεγεθύνσεως του ΑΕΠ από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και θα προωθηθούν περαιτέρω οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του νέου Προγράμματος Προσαρμογής.

Η εξάλειψη της αβεβαιότητος για το μέλλον της χώρας μας στην Ευρωζώνη μετά την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο που ευνοεί την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος και την επάνοδο της οικονομικής ζωής στην κανονικότητα. Ο κ. Ράπανος ανέφερε επίσης ότι οι τελευταίες εξελίξεις, με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν δημιουργήσει ένα δυσμενές κλίμα το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής οικονομίας, με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις και στην Ελληνική οικονομία. Ελπίζουμε όμως, όπως είπε, ότι θα βρεθεί σύντομα τρόπος για την ομαλή διαδικασία εξόδου ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα.

Η άρση της πολιτικής αβεβαιότητος θα επηρεάσει ουσιαστικά τη διεθνή ανταγωνιστική θέση της χώρας μας. Η μεγάλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητος σε όρους κόστους εργασίας, όπως αυτή που σημειώθηκε στη χώρα μας κατά τα τελευταία έτη, δεν ήταν επαρκής για να ενισχύσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Μία σημαντική παράμετρος της ανταγωνιστικότητος είναι το κόστος κεφαλαίου. Το τελευταίο προσδιορίζεται από το υψηλό κόστος αντλήσεως ρευστότητος λόγω των υψηλών επασφαλίστρων κινδύνου, τα οποία εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό την τιμολόγηση της πολιτικής αβεβαιότητος.

Ο περιορισμός της, επομένως, θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία της χώρας, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους του κεφαλαίου, θα επηρεάσει θετικά την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και θα βελτιώσει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, εκτίμησε ο κ. Ράπανος. Επιπλέον, τόνισε ότι η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μας, όχι μόνο επειδή θα συμβάλει στη βελτίωση των εισοδημάτων και στη μείωση στις ανεργίας, αλλά επειδή θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στην εθνική προσπάθεια για τη βελτίωση στις βιωσιμότητος του δημοσίου χρέους.

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι η δέσμευση στις Ελληνικής Κυβερνήσεως, στο πλαίσιο στις πρώτης αξιολογήσεως του Προγράμματος Προσαρμογής, για την υιοθέτηση μηχανισμού λήψεως προληπτικών μέτρων για την περικοπή δαπανών (contingency plan) σε περίπτωση μη επιτεύξεως των δημοσιονομικών στόχων ενδυναμώνει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές. Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα διαβεβαιώσεως των εταίρων μας για την αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αλλά και παράγοντα μετριασμού των ανησυχιών στις κεφαλαιαγορές και εμπεδώσεως κλίματος σταθερότητος στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου υπογράμμισε επίσης ότι το καθεστώς της αποεπενδύσεως ευθύνεται, σε μεγάλο βαθμό, για το πιο σημαντικό κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα που προκάλεσε η παρατεταμένη ύφεση: την εκρηκτική άνοδο της μακροχρόνιας ανεργίας, και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Το πρόβλημα, πέρα από την κοινωνική του διάσταση, έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς επιφέρει απαξίωση στις δεξιότητες και προκαλεί εκροή υψηλής ποιότητος ανθρώπινου δυναμικού, φαινόμενο που έχει πλέον κωδικοποιηθεί με τον αγγλικό όρο “brain drain”. Αποτέλεσμα αυτής της εξελίξεως είναι ότι η χώρα στερείται υψηλής ποιότητος εργασιακή δύναμη, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και κατά συνέπεια, έναν σημαντικό παράγοντα προωθήσεως της οικονομικής αναπτύξεως.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, είπε ότι πέρα από την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσεως της Ελληνικής Οικονομίας, βασικό στοιχείο της οικονομικής πολιτικής παραμένει η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, για την οποία δεσμεύθηκε η Κυβέρνηση. Είναι άξιο αναφοράς ότι η δέσμη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής έχει ως βάση κυρίως την αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων και δραστηριοτήτων. Η διεθνής, αλλά και η ελληνική εμπειρία, δείχνουν ότι η πολιτική αυτή μειώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργεί αντικίνητρα για εργασία και για επενδύσεις, αλλά και κίνητρα για φοροαποφυγή και για φοροδιαφυγή. Μπορεί να ισχυρισθεί κανείς, σημείωσε ο κ.Ράπανος, ότι η περιστολή δαπανών θα οδηγούσε σε υποβάθμιση των παρεχομένων από το ∆ημόσιο υπηρεσιών.

Η γενικευμένη όμως αύξηση των φορολογικών συντελεστών οδηγεί εν τέλει σε μείωση εισοδημάτων, ενώ με την αύξηση των έμμεσων φόρων επιβαρύνονται αναλογικά περισσότερο οι οικονομικά αδύναμοι. Για το λόγο αυτόν, είναι επιτακτική ανάγκη να περιορισθεί η φοροδιαφυγή και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών. Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί η δυνατότητα για μείωση του υπέρμετρα υψηλού φορολογικού βάρους και ταυτοχρόνως θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες. Παρά τις αδυναμίες της πολιτικής για τη δημοσιονομική προσαρμογή, η ολοκλήρωση της αξιολογήσεως, η δέσμευση για ταχεία προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος για ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονομία, εκτίμησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επανένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως των ελληνικών τραπεζών και κατά συνέπεια της πραγματικής οικονομίας. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος σε αυτή την εθνική προσπάθεια είναι κομβικής σημασίας, τόνισε.

Για να ανταποκριθούν τα πιστωτικά ιδρύματα σε αυτόν τον ρόλο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη μεγάλη πρόκληση της ανακτήσεως όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το θεσμικό και νομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε με τη νομοθέτηση των υποχρεώσεων της χώρας, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με τους εταίρους, είναι αρωγός σε αυτό το τιτάνιο έργο.

Αναφερόμενος στην Τράπεζα, ο κ. Ράπανος υπογράμμισε ότι στο ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον του 2015, η Alpha Bank μπόρεσε να αντεπεξέλθει στη δοκιμασία της νέας ανακεφαλαιοποιήσεως χωρίς κρατική ενίσχυση, με αποτέλεσμα να μη χρειασθεί το Ελληνικό ∆ημόσιο να επιβαρύνει το χρέος της χώρας. Επιπλέον, η ολοκληρωτική κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών από ιδιώτες επενδυτές, Έλληνες και ξένους, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα και στη ∆ιοίκησή της. ∆εν πρέπει να λησμονείται επίσης το γεγονός, όπως είπε, ότι η Alpha Bank είναι η τράπεζα που έχει τη μικρότερη κεφαλαιακή στήριξη από το Ελληνικό ∆ημόσιο. Η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τόνισε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Το νέο θεσμικό και νομικό πλαίσιο παρέχει τις δυνατότητες για πιο ενεργό αντιμετώπιση του προβλήματος.

Με έναν ιδιαίτερα υψηλό ∆είκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων είμεθα έτοιμοι να εφαρμόσουμε στρατηγικές ενεργού διαχειρίσεως για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, όσο και στη λιανική τραπεζική, με στόχο την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας τους. Υπενθύμισε ακόμη η Alpha Bank, πρώτη από όλες τις ελληνικές τράπεζες, προχωρεί σε συνεργασία με μεγάλο και εξειδικευμένο οίκο στη δημιουργία ειδικής μονάδος για την αποτελεσματική και με κοινωνική ευαισθησία διαχείριση των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων.

Επίσης, από κοινού με τη Eurobank και σε συνεργασία με μεγάλο εξειδικευμένο διεθνή οίκο, η Τράπεζα προχωρεί στη διαχείριση μεγάλων επιχειρηματικών δανείων. Με αυτές τις πρωτοβουλίες και με την αναμενόμενη ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, όπως είπε ο κ. Ράπανος, επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των λύσεων που σχεδιάζουμε, να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας και να συμβάλουμε δημιουργικά στην ανάπτυξη της χώρας μας. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου τόνισε ότι η επιτυχής πορεία της Alpha Bank σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο κατέστη δυνατή χάρις στην εμπιστοσύνη που έδειξαν οι Μέτοχοι και οι Πελάτες και φυσικά χάρις στις άοκνες προσπάθειες των Στελεχών της ∆ιοικήσεως και όλου του Προσωπικού της Τραπέζης. Για άλλη μία φορά, το Ανθρώπινο ∆υναμικό της Alpha Bank εργάσθηκε με πρωτοφανή ζήλο και επέδειξε αφοσίωση στο καθήκον του, είπε ο κ. Ράπανος και ευχαρίστησε όλους τους Εργαζόμενους, καλώντας τους, με την αγαπημένη φράση του Επιτίμου Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Σ. Κωστοπούλου, «με λογισμό και μ’ όνειρο» να προχωρήσουμε μαζί και στη νέα αυτή πορεία.

Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος κ. ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης, ο οποίος ανέφερε ότι το 2015 ήταν ένα ακόμη δύσκολο έτος για τη χώρα μας, με το τραπεζικό σύστημα να αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με τους εταίρους αναζωπύρωσαν την αβεβαιότητα και επιτάχυναν την εκροή καταθέσεων.

Η διαδικασία αυτή κατέληξε στην επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και Τραπεζικής Αργίας την 28η Ιουνίου του 2015. Η ύφεση απεδείχθη, εν τέλει, ηπιότερη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως χάρις στη διατήρηση της θετικής πορείας του ελληνικού τουρισμού, σημείωσε ο κ. Μαντζούνης. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Ελληνική Οικονομία επέστρεψε το 2015 σε συνθήκες υφέσεως που οφείλεται στην αβεβαιότητα και την αποδυνάμωση της ιδιωτικής καταναλώσεως μετά από τις αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος τόνισε ότι οι τράπεζες επέδειξαν και πάλι ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαχειρίσθηκε με υποδειγματικό τρόπο τις λειτουργικές δυσχέρειες που προκάλεσε στις ελληνικές επιχειρήσεις η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και συνετέλεσε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στον μετριασμό των επιπτώσεων στην Ελληνική Οικονομία. Κατά τη διάρκεια της Τραπεζικής Αργίας, και υπό εξαιρετικά δυσμενείς περιστάσεις, διασφάλισαν την εξυπηρέτηση των Πελατών, όσον αφορά στην ανάληψη μετρητών μέσω των ATM, την καταβολή συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων, καθώς και τη διενέργεια άλλων εργασιών, όπως η έκδοση καρτών και κωδικών για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ανέφερε επίσης ότι οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν ενέτειναν την τάση αποφυγής αποπληρωμής των υποχρεώσεων επιδεινώνοντας περαιτέρω το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών κατέστη αναγκαία μόλις ένα έτος μετά από την πανθομολογούμενη επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση το 2014. Ένδειξη της επιτυχούς προσπάθειας ανακεφαλαιοποιήσεως, όπως είπε, αποτελεί η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων που επετεύχθη. Χρησιμοποιήθηκε τελικώς ένα πολύ χαμηλότερο ποσό από εκείνο των Ευρώ 25 δισ. που είχε αρχικώς προβλεφθεί από το Eurogroup τον Αύγουστο του 2015, στο πλαίσιο της συμφωνίας για το τρίτο Πρόγραμμα ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής.

Υπογράμμισε επίσης ότι, εκτός από το δύσκολο έργο της υποστηρίξεως της Ελληνικής Οικονομίας στην αντιμετώπιση των παρενεργειών των κεφαλαιακών περιορισμών, τα πιστωτικά ιδρύματα αφιέρωσαν ένα μεγάλο μέρος της δυναμικότητός τους στην παραγωγή μεγάλου αριθμού αναφορών και στοιχείων, όχι μόνο προς τις Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο ελέγχων, αλλά και για την εξυπηρέτηση αιτημάτων από πληθώρα άλλων Αρχών.

Η νέα συμφωνία της Ελλάδος με τους εταίρους δύναται να αποτελέσει την απαρχή μίας πορείας που θα οδηγσει στην οριστική έξοδο από την κρίση, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς εφαρμογής της, επεσήμανε στη συνέχεια ο Μαντζούνης.

Πριν από το τέλος του έτους, υιοθετήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τη διαδικασία εξωδικαστικής επιλύσεως διαφορών και παράλληλα προσδιορίζει τους όρους προστασίας της κύριας κατοικίας. Επιπλέον, εκσυγχρονίζει το πτωχευτικό δίκαιο της χώρας προσδίδοντας την απαιτούμενη ευελιξία για την αποτελεσματική αναδιάταξη του επιχειρηματικού της χάρτη. H βελτίωση των υποδομών και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του δικαστικού πλαισίου και η πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία διαμορφώνει τις συνθήκες για την ανάπτυξη μίας δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνιστούν σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανακτησιμότητος των δανείων αυτών. Όμως, ο πιο σημαντικός παράγων όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων των δανείων είναι η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, τόνισε.

∆εδομένης της πολιτικής που στηρίζεται υπέρμετρα στους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, η εξάλειψη της αβεβαιότητος συνιστά την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητος. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως του Προγράμματος ∆ημοσιονομικής Προσαρμογής τον Ιούνιο του 2016, έστω και με καθυστέρηση, δύναται να αποτελέσει τον καταλύτη για τη σταδιακή απεξάρτηση των τραπεζών από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), για τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλαρώσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και για την αποκατάσταση της μακροχρόνιας σχέσεως εμπιστοσύνης με το αποταμιευτικό κοινό που θα οδηγήσει στη σταδιακή χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος υπογράμμισε ότι στο δυσχερές περιβάλλον του προηγούμενου έτους, και παρά την ανάσχεση της επιτεύξεως των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου, η χρηματοοικονομική επίδοση της Alpha Bank επέδειξε αντοχή.

H Τράπεζα κατέγραψε σημαντική επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά τα υψηλότερα ελάχιστα όρια στον ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και παρά την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ευρώ 940 εκατ. στο ∆ημόσιο το 2014. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank κατέγραψε τη μικρότερη προσαρμογή μετά από φόρους μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στον Έλεγχο της Ποιότητος των Στοιχείων του Ενεργητικού. Σημείωσε ακόμη ότι ο ιδιωτικός χαρακτήρας της Τραπέζης διασφαλίσθηκε, καθώς το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές. Μετά από την ολοκλήρωση της Αυξήσεως, η Alpha Bank διαθέτει ισχυρή και καθαρή κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς οι ιδιώτες επενδυτές αποτελούν πλέον το 89% της κεφαλαιακής βάσεως, έναντι 34% πριν από την Αύξηση.

Παράλληλα, το ποσοστό του ΤΧΣ μειώθηκε σε 11%. Παρά την επιστροφή της Ελληνικής Οικονομίας σε ύφεση, η πορεία των δανείων σε καθυστέρηση είναι ενθαρρυντική, ανέφερε ο κ. Μαντζούνης. Το τέταρτο τρίμηνο του 2015 οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 214 εκατ., λιγότερες από το ήμισυ των καθυστερήσεων του τρίτου τριμήνου του 2015, καθώς η ανταπόκριση των Πελατών βελτιώθηκε και οδήγησε στην επανέναρξη των διαδικασιών ρυθμίσεων και εισπράξεων, σε συνέχεια και των προσφάτων τροποποιήσεων του νομικού και δικαστικού πλαισίου. Η δημιουργία ενός ισχυρού αποθέματος προβλέψεων σε συνδυασμό με την ποιότητα των εξασφαλίσεων καθιστούν την Τράπεζα ασφαλή και τη θέτουν σε πλεονεκτική θέση κατά την περίοδο ανακάμψεως της οικονομίας, είπε ο κ. Ματζούνης. Προσέθεσε ότι βασική προτεραιότητα της Τραπέζης στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των καθυστερήσεων, η έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων των Πελατών και η χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, όπως οι αναδιαρθρώσεις, οι ρυθμίσεις και οι νέες εξασφαλίσεις, προκειμένου να διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της Τραπέζης σε συνάρτηση με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ακόμη ότι η επικράτηση συνθηκών ακραίας αβεβαιότητος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 με τις συνεχείς επικλήσεις της απειλής για χρεωκοπία και έξοδο από τη Ζώνη του Ευρώ σε συνδυασμό με την αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους οδήγησαν σε μαζική εκροή καταθέσεων. Το 2015, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν σημαντικές εκροές, κυρίως στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο 2015, που ανήλθαν σε Ευρώ 10,6 δισ. λόγω της αυξημένης αβεβαιότητος σε εθνικό επίπεδο, ενώ η διάρθρωση της καταθετικής βάσεως έχει μετατοπισθεί σε καταθέσεις πρώτης ζητήσεως. Εντούτοις, σε συνέχεια της επιβολής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, η τάση μειώσεως των καταθέσεων ανεκόπη.

Τα κύρια λειτουργικά έσοδα παρέμειναν ανθεκτικά παρά τις αντιξοότητες. Το 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.931,7 εκατ., καθώς το όφελος από τη συνεχή μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων κατά τη διάρκεια του έτους αντισταθμίσθηκε αφ’ ενός από την επιβάρυνση λόγω της μεγαλύτερης εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) και αφ’ ετέρου από τη μείωση των καθαρών υπολοίπων δανείων κατά Ευρώ 3,4 δισ. σε ετήσια βάση. Το κόστος των καταθέσεων μειώθηκε από τη σταδιακή αναπροσαρμογή των επιτοκίων των νέων προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία εντατικοποιήθηκε μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και από την αλλαγή στη διάρθρωση της καταθετικής βάσεως με στροφή προς τις καταθέσεις πρώτης ζητήσεως.

Οι ∆απάνες Προσωπικού, προσαρμοσμένες για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 21% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 533,2 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού με την αποχώρηση 2.208 Υπαλλήλων στο τέλος του 2014.

Ο κ. Μαντζούνης υπενθύμισε ότι τα σημαντικά έργα της λειτουργικής ενοποιήσεως του ∆ικτύου της Citibank στο ∆ίκτυο της Alpha Bank και της μεταπτώσεως των καρτών Diners Club στα συστήματα της Τραπέζης ολοκληρώθηκαν, επίσης επιτυχώς, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Προσέθεσε ότι στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, η Τράπεζα προχώρησε στην πλήρη αναβάθμιση των υπηρεσιών Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking, προσφέροντας στους Πελάτες της ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών, για το οποίο έλαβε προσφάτως τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Lighthouse e-volution awards 2016. Αναφερόμενος στην κοινωνική ευθύνη της Alpha Bank ο κ. Μαντζούνης είπε ότι η Τράπεζα, μέσω των Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνέχισε σειρά πρωτοβουλιών και υιοθέτησε πολιτικές που εναρμονίζονται με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο και παράλληλα με την υπεύθυνη επιχειρηματική της δράση, η Τράπεζα υποστηρίζει διαρκώς και επί σειρά ετών, τους τομείς της υγείας, του πολιτισμού, της εκπαιδεύσεως και του περιβάλλοντος και διαθέτει μέρος του προϋπολογισμού της ως κοινωνική προσφορά.

Επιπλέον, η Alpha Bank προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε Ιδρύματα, σε Συλλόγους και σε Οργανώσεις, οι οποίοι στηρίζουν άτομα που ευρίσκονται σε ανάγκη, ενώ αποστέλλει βιβλία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχολεία και σε άλλα Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαζί, με στόχο την υγεία”, το οποίο σχεδιάσθηκε για τη δωρεά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και ιατρικών μηχανημάτων στα ιατρεία νήσων της Ελλάδος, έχει παραδοθεί έως σήμερα υλικό και ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός στα ιατρεία της Τήλου, της Νισύρου, των Λειψών, της Κάσου, της Πάτμου, της Σύμης, της Αστυπάλαιας, της Καρπάθου, της Χάλκης, της Λέρου, της Καλύμνου και της Κω. Η Τράπεζα συνετέλεσε ουσιωδώς, ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις των κεφαλαιακών ελέγχων και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονομία, επεσήμανε ο κ. Μαντζούνης. Η ρεαλιστική εκτίμηση των τρεχουσών συνθηκών σε συνδυασμό με τη σταδιακή εφαρμογή των υποχρεώσεων που ανέλαβε η χώρα, αποτελούν πηγές αισιοδοξίας, ώστε το 2016 να αποτελέσει έτος επανεκκινήσεως της Ελληνικής Οικονομίας.

Στόχος μας, τόνισε, είναι η προσφορά μακροπρόθεσμων λύσεων στους Πελάτες μας και η αύξηση της ανακτήσιμης αξίας του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων μέσω της ισχυρής κεφαλαιακής μας θέσης, του πιο ευνοϊκού νομικού και θεσμικού πλαισίου και της αυξημένης επιχειρησιακής μας δυνατότητας για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το 2016, προσέθεσε, θα επιδιώξουμε τη βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας μέσω πρωτοβουλιών για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και για τον περαιτέρω περιορισμό του κόστους χρηματοδοτήσεως. Καθώς η οικονομία αναμένεται να επιτύχει θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ακολούθως, να επανέλθει σε βιώσιμη πορεία, η Alpha Bank επιδιώκει να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή, ώστε η χώρα να κατορθώσει να ανακάμψει εντός του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, υπογράμμισε ο κ. Μαντζούνης, ολοκληρώνοντας την ομιλία του. Το οφείλουμε στους Πελάτες μας, στους Μετόχους μας και στο Προσωπικό μας, το οποίο υπό δυσχερείς συνθήκες, επέδειξε για μία ακόμη φορά την εργατικότητα και την αφοσίωσή του.

SHARE