ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ 45.000 ΝΕΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕ 400-460 Ε – 7000 ΝΕΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 10.000 Ε ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑ

 Τρία νέα προγράμματα για την απασχόληση των νέων αλλά και ενίσχυση για να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις  συζητήθηκαν  κατά τη σημερινή συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς φορείς.Τα βασικά σημεία των προγραμμάτων δόθηκαν στους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να νομοθετηθούν το συντομότερο δυνατό.

Με τα προγράμματα θα δίνεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα σε νέους να πραγματοποιήσουν πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με πλήρη ή μερική απασχόληση διάρκειας πέντε μηνών.

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ

 

1. Ανέργους νέους απόφοιτους ΑΕΙ /ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών , οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας υπολογίζεται να είναι 20.000 άνεργοι νέοι, ενώ θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 460 ευρώ.

 

2.  Ανέργους νέους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών. Οι ωφελούμενοι τ υπολογίζονται σε 25.000, θα λαμβάνουν για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης το ποσό των 400 ευρώ.

 

7.000 νέοι θα επιδοτηθούν με 10.000 ευρώ ο καθένας, προκειμένου να ανοίξουν δική τους επιχείρηση.

SHARE