Γλιτώνουν τον φόρο πολυτελείας οι «σκαφάτοι» – Πως υπολογίζεται το τέλος πλεύσης

skafatoiΓλιτώνουν τον φόρο πολυτελείας τα σκάφη αναψυχής, σύμφωνα με ειδική διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας για τον θαλάσσιο τουρισμό, ωστόσο οι ιδιοκτήτες τους θα επιβαρύνονται εφεξής  από το ετήσιο Τέλος Πλεύσης και Παραμονής(ΤΠΠ).

Το ποσό του τέλους οποίου θα υπολογίζεται από το μήκος του σκάφους. Ειδικότερα,μ για τα τα σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων, το εν λόγω Τέλος θα εκτιμάται ως εξής:

α) για τα επόμενα δύο μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 12 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο
β) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 12,01 έως 15 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο
γ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μέτρο
δ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι από 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια πενήντα (350) ευρώ ανά μέτρο
ε) για τα επόμενα μέτρα από 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο.
Επίσης, σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, το τέλος πλεύσης και παραμονής υπολογίζεται ως εξής:
α) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 15 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο
β) για τα επόμενα πέντε μέτρα, (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο
γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο
δ) για τα επόμενα μέτρα 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο.

 

SHARE