Γιατί κάποιοι φοβούνται κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών;

Τραπεζικοί και επενδυτικοί κύκλοι κρούουν των κώδωνα του κινδύνου προς όλες τις κατευθύνσεις πως πρέπει να βρεθεί άμεσα μια φόρμουλα ώστε να αποτιμηθούν οι ελληνικές τράπεζες με θετική καθαρή θέση, διότι εάν δεν συμβεί αυτό ο κίνδυνος να καταρρεύσουν χρηματιστηριακά είναι πολύ μεγάλος.

Απαιτείται λοιπόν να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να μειωθούν οι αποτιμητικές ζημίες των ομολόγων και έτσι να επανέλθουν σε θετικό έδαφος τα κεφάλαια. Ειδικά της Εθνικής και της Πειραιώς.

Μια λύση είναι – αφού η πρόταση να εγγυηθεί το 100% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων απορρίφθηκε – η επαναγορά χρέους από την Ελλάδα.

Γιατί όμως θα είναι υπερτιμημένες οι μετοχές των τραπεζών; Μια τράπεζα με αρνητική καθαρή θέση αποκτά μέσω του ΤΧΣ τα κεφάλαια που απαιτούνται. Το P/BV μετά την αμκ θα είναι στο 1,2 με 1,5 όταν στην Ευρώπη οι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες τράπεζες με ιδιωτικά κεφάλαια βρίσκονται στο 0,60. Δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες θα αποτιμώνται διπλάσια από ότι οι Ευρωπαϊκές. Τι θα συμβεί; Το φαντάζεστε, οι μετοχές των τραπεζών στο Χ.Α. θα καταρρεύσουν.

SHARE