Από την τσέπη τους …το χαράτσι οι στρατιωτικοί!

Οι στρατιωτικοί που μένουν σε Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών  θα πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, σύμφωνα με τη «Δημοκρατία».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα έχουν γίνει έγγραφες καταγγελίες από την Ενωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 «Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν προκύψει από συναδέλφους που στεγάζονται σε στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών της περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο κατά το έτος 2011 όρο και κατά το τρέχον έτος 2012 κλήθηκαν να καταβάλουν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών», αναφέρουν καταγγελίες από την Ενωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

SHARE