Αντισυνταγματικές οι νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων

Αντισυνταγματικές έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο τις προωθούμενες διατάξεις του αρμόδιου υπουργείου, για μείωση των συντάξεων, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα αλλά και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους.

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει γνωμοδοτική και όχι συμβουλευτική ισχύ. Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, οι εν λόγω διατάξεις προσκρούουν στην συνταγματική υποχρέωση του κράτους για σεβασμό και προστασία της αξίας του ανθρώπου αλλά και στις αρχές ισότητας και αναλογικότητας.

SHARE