ΑΝΕΚ: Νέος πρόεδρος ο κ. Αλ. Μαρκαντωνάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ στην συνεδρίαση της 02/05/13 εξέλεξε τον Αλέξανδρο Μαρκαντωνάκη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Σεβασμιοτάτου Ειρηναίου Γαλανάκη.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας εξέλεξαν τον κ. Κατσανεβάκη Γεώργιο Πρόεδρο, τον κ. Πρωτοπαπαδάκη Σπυρίδωνα Α’ Αντιπρόεδρο, τον κ. Αρχοντάκη Γεώργιο Β’ Αντιπρόεδρο και τον κ. Μπαουράκη Γεώργιο Γ’ Αντιπρόεδρο.

Δεν υπήρξε άλλη αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ.

SHARE