Ίλυδα: Ανακοίνωσε οριστικό διακανονισμό της οικονομικής εκκρεμότητας με την Εθνική

iluda-pliroforiki
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Ίλυδα, επετεύχθη ο οριστικός διακανονισμός της οικονομικής εκκρεμότητας/διαφοράς που υπήρχε μεταξύ της ιδίας και της Εθνικής Τράπεζας, προς τούτο δε υπεγράφη και σχετική Πρόσθετη Πράξη μεταξύ των δύο μερών.

Σύμφωνα με τον διακανονισμό αυτό η συνολική οφειλή της Εταιρείας που διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθεί σε βάθος 15 ετών με εξαμηνιαίο εκτοκισμό και ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor 6M.

Στο τέλος της πρώτης εξαετίας και εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις , η Εταιρεία δύναται να επιτύχει σημαντικότερη απομείωση της οφειλής της.

Ο διακανονισμός της κατά τα ανωτέρω οφειλής, αφενός μεν αποκαθιστά τις σχέσεις της Εταιρείας με το ως άνω τραπεζικό ίδρυμα και παράλληλα παρέχει στην διοίκηση της Εταιρείας την δυνατότητα να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στην προσπάθεια ενίσχυσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

SHARE