Έκθεση: Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank συνεργάζονται για ακόμη μία φορά και διοργανώνουν την έκθεση με τίτλο «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK» σε δύο Αίθουσες Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου.

H Έκθεση παρουσιάζει τον ελληνικό Αποικισμό στην Ευρώπη καθώς και τη διάδοση και χρήση του νομίσματος, του βασικού συναλλακτικού μέσου. Οι ελληνικές αποικίες, που ιδρύθηκαν κατά τον Β΄ Αποικισμό στις σημερινές χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουμανία και Βουλγαρία, διαμόρφωσαν τον πολιτισμό της Ευρώπης και διέδωσαν τη χρήση του νομίσματος, το οποίο στον κυρίως ελλαδικό χώρο χρησιμοποιούνταν ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Στην Έκθεση θα παρουσιασθούν 121 νομίσματα των ελληνικών αποικιών, εκ των οποίων 116 ανήκουν στη Συλλογή της Alpha Bank, 3 στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών και 2 σε Ιδιωτική Συλλογή.

Για την καλύτερη κατανόηση της ιστορικής πορείας και της ανάπτυξης των αποικιών που παρουσιάζονται στην Έκθεση, τα νομίσματα πλαισιώνονται από 61 μοναδικά αρχαία αντικείμενα, προϊόντα εργαστηρίων των ελληνικών αποικιών. Τα αντικείμενα αυτά προέρχονται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα Αρχαιολογικά Μουσεία Δελφών, Ολυμπίας, Ερέτριας και Ιωαννίνων, καθώς και από τη Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αθηνών).

Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης αρχαία αντικείμενα από τρία Μουσεία της Ιταλίας (Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, Museo Αrcheologico Νazionale della Siritide, Museo Archeologico di Giardini Naxos) και δύο της Ισπανίας (Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona-Empúries), χώρες όπου η αποικιακή δραστηριότητα των Ελλήνων
υπήρξε μεγάλη.

Η Έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες, ως εξής:

Ο Αποικισμός: περιπέτεια και πρόκληση, ταυτότητα και νόστος
Στην εισαγωγική ενότητα δίνεται το περίγραμμα του ρόλου της θάλασσας ως ζωτικής
δύναμης του ελληνικού πολιτισμού, των κύριων μύθων, των επών, των εμβληματικών
ηρώων που πλάσθηκαν με αφετηρία τις θαλασσινές περιπλανήσεις. Παρουσιάζονται
ποικίλες πτυχές του Aποικισμού, το ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο που
εξασφάλισε τις κατάλληλες συνθήκες και κυρίως ο συσχετισμός του με την ανάδυση της
ελληνικής πόλης-κράτους.

Νέες πατρίδες από τον Εύξεινο Πόντο έως τις Ηράκλειες Στήλες
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική εξάπλωση του Aποικισμού στην Κάτω
Ιταλία και Σικελία, στη Νότια Γαλλία, στην Ισπανία, στις Ιλλυρικές Ακτές και στον Εύξεινο
Πόντο. Παρουσιάζονται 39 αποικίες, οι πιο αντιπροσωπευτικές των περιοχών. Η κάθε
αποικία αποτελεί έναν ξεχωριστό μικρόκοσμο, με προσδιορισμό των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών στοιχείων του και της νομισματοκοπίας της πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά
γίνεται σε θέματα όπως η διάδοση του ελληνικού αλφαβήτου στους ντόπιους πληθυσμούς,
η διάδοση της χρήσης του νομίσματος, αλλά και καλλιεργειών, όπως της αμπέλου, καθώς
και η επικράτηση ελληνικών συνηθειών, όπως το συμπόσιο, οι λατρείες και το θέατρο.

Οι Έλληνες και οι Άλλοι
Η τελευταία ενότητα της Έκθεσης αφιερώνεται στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα
στους Έλληνες και τους γείτονες λαούς των περιοχών όπου εγκαθιδρύθηκαν αποικίες.
Από τη συνύπαρξη αυτή προκλήθηκαν επιρροές, εισήχθησαν νέα πολιτισμικά στοιχεία και
κατέστη τελικά δυνατή η συμβίωση, παρά τις όποιες διαφορές τους. Ξεχωριστή αναφορά
γίνεται στη σχέση με τους θαλασσοπόρους, και δυνάμει ανταγωνιστές, Φοίνικες και τους
Κέλτες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Την Έκθεση συνοδεύει κατάλογος-λεύκωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με
πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Διάρκεια Έκθεσης: 11 Απριλίου 2014 – 19 Απριλίου 2015
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων
Μανόλη Ανδρόνικου 6
546 21 Θεσσαλονίκη

1 2 3 4 5

 

2

 

3

 

4

 

5

SHARE