Ζητείται στέλεχος για αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στο ΤΧΣ

Προς αναζήτηση στελέχους για την πλήρωση της θέσης του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής βρίσκεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Επιλογής, η οποία στη συνέχεια θα εξετάσει στοιχεία και υποψήφιους και θα συντάξει τη λίστα από την οποία ο υπουργός Οικονομικών θα επιλέξει.

Η θητεία του θα είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία λήξης του ΤΧΣ, η οποία έχει ορισθεί για την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Για το διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την αμοιβή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.

Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ προσωπικοτήτων με επαρκή επαγγελματική εμπειρία με αποδεδειγμένο, επιτυχημένο ιστορικό στον χρ ηματοοικονομικό τομέα, ευρύτητα επιχειρηματικού πνεύματος, επιτυχημένο ιστορικό ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ή υψηλόβαθμο στέλεχος («C- Suite executive») σε αντίστοιχη χρηματοοικονομική εταιρεία ή οργανισμό. Εμπειρία και έκθεση σε διεθνέςπεριβάλλον και εμπειρία σε ελεγκτικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ιστορικό επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, να διαθέτουν εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των επενδυτών.

Άριστες διοικητικές ικανότητες, υψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες, αποδεδειγμένη εμπειρία ομαλής συνεργασίας ως μέλος ηγετικής ομάδας και αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό ήθος θεωρούνται απαραίτητα.

Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες είναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.

SHARE