Υγεία: Στο 81,51% αυξήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Ηellenic Healthcare

Στο 81,51% αυξήθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Hellenic Healthcare στο Υγεία από περίπου 70,38%, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (στο εξής ο “Προτείνων”) δηλώνει ότι, στις 12.11.2018, απέκτησε συνολικά 34.010.963 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία εταιρεία με την επωνυμία “Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία” (στο εξής η “Εταιρεία”) έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 81,51% από περίπου 70,38% που ήταν στις 9.11.2018.

SHARE