Τράπεζες-Fitch: Δείκτες βιωσιμότητας “ccc+” για Aplha, ETE, “ccc” για Πειραιώς, Eurobank

The Fitch Ratings logo is seen at their offices at Canary Wharf financial district in London,Britain, March 3, 2016. REUTERS/Reinhard Krause

 

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε  ότι αναβάθμισε τους δείκτης βιωσιμότητας (Viability Ratings – VRs) της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank σε “ccc+” από “ccc” προηγουμένως, ενώ επιβεβαίωσε τους δείκτες της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank σε “ccc”.

Ο οίκος επιβεβαίωσε ταυτόχρονα την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση των τεσσάρων τραπεζών (IDRs) στο ¨”Restricted Default” (RD).

Η Fitch υπενθυμίζει ότι υποβάθμισε τις τράπεζες σε “RD” στις 29 Ιουνίου του 2015 μετά την επιβολή των περιορισμών στην απόσυρση καταθέσεων λόγω των μεγάλων εκροών το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Ο οίκος σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει πρόοδο στη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, ιδιαίτερα με την αύξηση των ορίων στην ανάληψη μετρητών και στις μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό.

Αναφέρει ταυτόχρονα ότι περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών θα μπορούσε να ακολουθήσει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, υπό την προϋπόθεση το λειτουργικό περιβάλλον να παραμείνει υποστηρικτικό και η εμπιστοσύνη να βελτιωθεί.

SHARE