Τράπεζα Πειραιώς: Την Τετάρτη 29/8 τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου 2018

Στις 29 Αυγούστου 2018 θα ανακοινώσει η Τράπεζα Πειραιώς τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2018.
Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2018 του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

SHARE