ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ – ΕΝΕΧΥΡΟ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 25 ΔΙΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή μαζί μετο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και  το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει σειρά μέτρων, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, αφού έχουν τεθεί από τους δανειστές ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την τέταρτη αξιολόγηση εν όψει του Eurogoup της 21ης Ιουνίου.

 

Ρύθμιση με πολιτικό ενδιαφέρον:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η είσπραξη του δανείου των 25 δισ. από τα 86 δισ. ευρώ που έλαβε η χώρα από τον ESM, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει και την υπογραφή του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 109 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει την τροποποίηση της δανειακής σύμβασης της 14ης Αυγούστου του 2015 με τον ESM και, όπως αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση το υπουργείο Οικονομικών, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Φεβρουάριο 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας του Δημοσίου (ΕΕΣΥΠ ), ο ESM ζήτησε να εφαρμοστεί η δέσμευση μιας ειδικής ρήτρας της χρηματοδοτικής σύμβασης και να προσχωρήσει το Υπερ-Ταμείο στη Σύμβαση, ώστε «να αναλάβει τις δεσμεύσεις που ήδη προβλέπονται στην αρχική συμφωνία των μερών».

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Την υποχρεωτική δέσμευση των αποθεματικών όλων των φορέων του Δημοσίου, την κατάργηση του φόρου υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, την διεύρυνση των οφειλετών που μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, την περικοπή στο μισό το ποσό των δανείων που θα δίνονται με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, την άρση του τραπεζικού απορρήτου για τους δανειολήπτες που θα υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, την κατάργηση του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα (δεν εφαρμόστηκε ποτέ), την απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης των περιστασιακά εργαζομένων με  εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ, την απαλλαγή  από το φόρο του τεκμαρτού  εισοδήματος της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, τον διπλασιασμό των διοδίων στην Εγνατία οδό (με Υπουργική απόφαση) και την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων σχετικά με την επένδυση στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο:     

– Αποθεματικά: Υποχρεωτική καθίσταται η δέσμευση των ρευστών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η μεταφορά τους σε κοινό λογαριασμό που τηρεί το Δημόσιο στην  Τράπεζα της Ελλάδος. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που τέθηκε σε ισχύ από το 2015 πλην όμως δεν εφαρμόζεται από όλους τους κρατικούς φορείς. Μάλιστα για το σκοπό αυτό συστήνεται ειδική Διεύθυνση στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους  (Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού), έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση των λογαριασμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

– Δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου:  «Ψαλιδίζεται» στο μισό το ποσό των δανείων που θα δίνονται με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε μια προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του δημοσιονομικού κόστους. Το  ανώτατο ποσό των νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που δύνανται να παρασχεθούν μέσα σε ένα έτος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού από 3% που είναι φέτος.

Της διάταξης εξαιτούνται:

– Τα δάνεια από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χορηγούνται σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα και μόνο για επενδυτικούς και κοινωνικούς σκοπούς

–  Τα δάνεια που παρέχονται στο πλαίσιο του ν. 3723/2008 (Α΄ 250) για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών

– Τα δάνεια που παρέχονται στα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance – ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος

– Τα δάνεια που αφορούν φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

– Εξωδικαστικός Μηχανισμός:  Οι αλλαγές αφορούν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής καθώς μπορεί να ενταχθεί το 99% των ελευθέρων επαγγελματιών ενώ μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Έτσι, αυξάνεται στις 125.000 ευρώ από 50.000 ευρώ το ποσό της οφειλής προς ασφαλιστικά ταμεία και αντίστοιχα προς την Εφορία (αθροιστικά 250.000 ευρώ) και ταυτόχρονα σε ρύθμιση μπορούν να μπουν και οι οφειλές του 2017 (αντί 31/12/2016) προς Δημόσιο και τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές). Ειδικότερα μπορούν να ρυθμιστούν σε 120 δόσεις οι οφειλές προς την Εφορία που βεβαιώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που γεννήθηκαν μέχρι τις 31/12/2017. Προβλέπεται εξάλλου ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι θα μπορούν να ρυθμίσουν και τις προσωπικές τους οφειλές.

– Νόμος Κατσέλη: Προβλέπεται «έξωση» των στρατηγικών κακοπληρωτών από τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου, ώστε να μη γίνεται κατάχρηση του νόμου που δημιουργεί «έμφραγμα» στα δικαστήρια. Έτσι, ο οφειλέτης υποχρεώνεται, μεταξύ άλλων, να παραιτηθεί από το τραπεζικό του απόρρητο (ώστε να εντοπιστούν εκείνοι που έχουν μεγάλα ποσά κατατεθειμένα σε πιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι διάδικοι) καθώς και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί μη πτωχευτικής διαδικασίας.

– Φόρος υπεραξίας: Καταργείται από το 2019 ο φόρος υπεραξίας κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

– ΦΠΑ:  Υπάγονται στο ειδικό καθεστώς της απαλλαγής από το ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων και όσοι για πρώτη φορά κάνουν έναρξη εργασιών

– Τεκμήριο: Αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων η δαπάνη για ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια

– Καπνικά:  Αποζημίωση θα πληρώνουν στο δημόσιο οι επιχειρήσεις παραγωγής καπνικών προϊόντων  σε κάθε περίπτωση που κατάσχονται γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά τους, 50.000 τεμαχίων και άνω.

– Περιστασιακά απασχολούμενοι: Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η διάταξη με την οποία δικαιούνται την έκπτωση φόρου που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο εισοδήματος οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.).

– Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας: Απαλλάσσεται από το φόρο το τεκμαρτό εισόδημα της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

-Πωλήσεις μετοχών και ακινήτων: Φυσικά πρόσωπα τα οποία προχωρούν σε τρεις αγοραπωλησίες μετοχών στη διάρκεια ενός εξαμήνου, δεν θα θεωρείται για αυτές τις πράξεις ότι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θεωρούνται «επιχειρηματική συναλλαγή» τρεις αγοραπωλησίες μετοχών που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου.

 

  • Αναλυτικά ορίζεται ότι ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο έτη. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

-Εγγύηση για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: Η Φορολογική Διοίκηση θα απαιτεί την καταβολή εγγύησης από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο όταν πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον, την τελευταία πενταετία έχει προηγηθεί πτώχευση ή ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία άνω των 100.000 ευρώ.

Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών Η καταβολή εγγύησης- ενεργοποιείται από 1-1-2019- αφορά συγκεκριμένα:

1. το ίδιο φυσικό πρόσωπο οποτεδήποτε κατά το τρέχον ή τα προηγούμενα πέντε χρόνια πριν την υποβολή της δήλωσης έναρξης πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε

2. μέτοχο με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα πέντε προηγούμενα έτη πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εξαιρούνται ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, οι οποίες κατά την υποβολή της δήλωσης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου καθώς και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον τρεις δόσεις αυτής.

Εγγυήσεις και για μπλοκαρισμένα ΑΦΜ. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών, και κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής , απαιτείται η κατάθεση εγγύησης το ύψος της οποίας συναρτάται με το ύψος της φοροδιαφυγής, το λόγο. της αναστολής και την τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό εγγύησης 15.000 ευρώ.

Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση έναρξης και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση:

1. υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου είχε ανασταλεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παρ. 4, ή

2. άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 5 έτη πριν από την υποβολή της δήλωσης, φορολογικά έτη, ως φυσικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί ή,

3. άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 5 φορολογικά έτη πριν την υποβολή της δήλωσης, ως νομικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του είχε ανασταλεί.

Ξεναγοί: Στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%.

Κινηματογράφος: Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή στην Ελλάδα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. Προβλέπεται έκπτωση 30% των επιλέξιμων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού ή νομικού προσώπου που χρηματοδοτεί το έργο και είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στη χώρα. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του κόστους παραγωγής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Την ίδρυση  Νομικού Προσώπου  με την επωνυμία “Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά” με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.” ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.Η σύσταση του Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4062/2012

Σκοπός του Φορέα είναι:

α) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός του Ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας, και β) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων (εφεξής ο “Σκοπός”).

Ειδικότερα ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για:

α. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,

β.την περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων,

γ.την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού,

δ.τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους,

ε. τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών,

στ. την ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων,

ζ. τη διενέργεια δημοπρατήσεων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του,

η. την  έγκριση, τον έλεγχο, και την παραλαβή έργων και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει δημοπρατήσει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του,

θ. τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως εξοπλισμού, καθώς και τη φύλαξή του,

ι.την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση αυτών.

Στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν συμπεριλαμβάνεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠΠΑ). Οι βασικές αρχές επίτευξης και διατήρησης συγκεκριμένου επιπέδου υπηρεσιών καθώς και οι ποιοτικές προδιαγραφές συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού αποτυπώνονται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 11.1 παρ. στ (i) της Σύμβασης συμφωνία, που θα καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.”.

Ο Φορέας ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητάς του, εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα.

Το οικονομικό αποτέλεσμα του Φορέα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.

SHARE