Το νέο ΔΣ της Folli – Follie μετά τις 4 παραιτήσεις

Με ανακοίνωσή της η Folli – Follie ενημέρωσε για τα πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τους παραιτηθέντες από το Δ.Σ. της εταιρείας κ.κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο, Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, Ειρήνη Νιώτη και Βασιλική Αναγνωστοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε:

α) η εκλογή του κ. Νάρκισσου Γεωργιάδη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας,

β) η εκλογή του κ. Ανδρέα Κουτούπη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
γ) η εκλογή του κ. Περικλή Δοντά ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
δ) η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι ο κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, πέραν των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ – εκτελεστικό μέλος
5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ – μη εκτελεστικό μέλος
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – μη εκτελεστικό μέλος
7. ΖHANG HAOLEI – μη εκτελεστικό μέλος
8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – μη εκτελεστικό μέλος
9. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – μη εκτελεστικό μέλος
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

SHARE