Τιτάν: Κάτω του 5% το ποσοστό της FMR Co.

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει ότι, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε από την FMR LLC, την 30.10.2018, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η ελεγχόμενη εταιρία FMR Co. Inc, κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την ίδια ως άνω ενημέρωση, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο κατέχει εμμέσως η FMR LLC μέσω των εταιριών FIAM Holdings LLC, FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Management & Research Company και FMR Co., Inc., ανήλθε σε 5,41% από 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

SHARE