ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα 9 προγράμματα του ΟΑΕΔ που θα “τρέξουν” μέχρι τον Δεκέμβριο

 

Εννέα συνολικά προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για 56.300 ανέργους, θα “τρέξει” ο ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του χρόνου.

Τα προγράμματα αυτά αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους μήνες και αφορούν:

1. Ολοκληρωμένη παρέμβαση ένταξης στην αγορά εργασίας 10.000 ανέργων σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας με έμφαση στον αγροτοδιατροφικό, τον τεχνολογικό, καθώς και τους κλάδους πληροφορικής και επικοινωνιών. Αφορά 10.000 ανέργους 29-64 ετών, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση του αγροτοδιατροφικού τομέα, ενώ θα υποστηριχθούν προκειμένου να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, συμβουλευτική υποστήριξη, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του αγροτικού τομέα η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση 10.000 ανέργων ηλικίας 29-64, σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, συμβουλευτική υποστήριξη, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους πέντε μήνες.

3. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 15.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους. Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 10.000 νέους ανέργους, έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ αναμένεται η δεύτερη φάση με άλλους 5.000, κατά κύριο λόγο πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, προκειμένου να απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού ή του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.

Το ποσό επιχορήγησης των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν τους ανέργους φτάνει στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ μηνιαίως για τους νέους έως 25 ετών και τα 500 ευρώ για τους νέους άνω των 25 ετών.

4. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 6.000 ανέργους ηλικίας έως 35 ετών, αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μεταποιητικές / βιομηχανικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει την κατάρτιση 6.000 ανέργων αποφοίτων πτυχιούχων ανωτάτων ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και στη συνέχεια επιδοτούμενη πρόσληψή τους σε μεταποιητικές / βιομηχανικές επιχειρήσεις.

5. Δράση ολοκληρωμένης παρέμβασης για 4.500 νέους αποφοίτους Λυκείου έως 29 ετών. Πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης 200 ωρών για απασχόληση σε περίπου δέκα επαγγελματικές ειδικότητες (τεχνικές και του τομέα των υπηρεσιών). Οι άνεργοι θα απασχοληθούν κυρίως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να φτάνει και τους 14 μήνες, ενώ το ύψος της επιχορήγησης θα ξεκινά από 360 ευρώ τον μήνα για κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

6. Πρόγραμμα επιδότησης 2.500 ανέργων για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία. Το πρόγραμμα θα ανοίξει το φθινόπωρο και θα περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη στους ανέργους για την τελική διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

7. Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και στο εξαγωγικό εμπόριο. Περιλαμβάνει κατάρτιση και επιδοτούμενη πρόσληψη για 4.000 ωφελούμενους.

8. Δράσεις κατάρτισης για 2.000 Άτομα με Αναπηρία. Η επιδότηση θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ (μηνιαίως) για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.

9. Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2.300 ανέργων σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων – Γ Κύκλος. Πρόκειται για πρόγραμμα απασχόλησης σε δομές υποστήριξης των προσφύγων για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

 

SHARE