ΤΧΣ για νέο CEO Εθνικής Τράπεζας: Αναμένουμε σαφή περιγραφή της διαδικασίας

Παρέμβαση για την εκλογή του διευθύνοντος συμβούλου στην Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ελέγχει το 40% της τράπεζας.
Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ζητά σαφή περιγραφή της διαδικασίας και των μέχρι τώρα ενεργειών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

«To TXΣ παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο και όπως αυτός ορίζεται από τον νόμο», τονίζει το Ταμείο σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

«Το Ταμείο αναμένει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Nomination Committee) μια σαφή περιγραφή της διαδικασίας και των μέχρι τώρα ενεργειών της. Επίσης, βάσει των πληροφοριών αυτών που θα εξεταστούν ενδελεχώς, τα διοικητικά όργανα του ΤΧΣ θα συμβουλεύσουν αναλόγως τον εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας».

SHARE