Συστήματα Sunlight: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της θυγατρικής Reliable Battery Solutions

H Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ιταλία, Reliable Battery Solutions Srl, με χρηματική εισφορά ευρώ 300.000.
Ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο της εταιρείας Reliable Battery Solutions Srl αυξάνεται από ευρώ 200.000 σε ευρώ 500.000.
Βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών βιομηχανικού τύπου, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου Sunlight στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.

SHARE