Στην Κύπρο το κράτος δεν εγκαταλείπει τους “κουρεμένους” καταθέτες των τραπεζών

Τη σύσταση μητρώου κατόχων τραπεζικών αξιογράφων και μητρώου κουρεμένων καταθετών προτείνει το ΔΗΚΟ με πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη βουλή εκ μέρους της  Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.

Σύμφωνα με την πρόταση, προτείνεται η σύσταση δύο μητρώων στα οποία θα καταχωρισθούν αντίστοιχα, τα στοιχεία όλων των φυσικών προσώπων κατόχων τραπεζικών αξιογράφων και κουρεμένων καταθετών που πλήγηκαν από τις αποφάσεις του EurogroupΜαρτίου 2013.

Ο σκοπός των μητρώων όπως αναφέρεται, είναι ώστε οι πληγέντες από το κούρεμα Μαρτίου 2013 να τυγχάνουν της δέουσας κρατικής μέριμνας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού αποκατάστασής τους.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως δεδομένου ότι τόσο οι επηρεαζόμενοι κάτοχοι τραπεζικών αξιογράφων, όσο και οι κουρεμένοι καταθέτες έχουν αποδυθεί σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες και σε άλλου είδους διαδικασίες αποζημίωσης ή και αποκατάστασής τους, οι οποίες είναι εκ της φύσεώς τους χρονοβόρες, κρίνεται σκόπιμο όπως τα στοιχεία τους συγκεντρωθούν σε ειδικά μητρώα τα οποία θα τελούν υπό τη διαχείριση του ίδιου του κράτους.

«Απώτερος στόχος είναι η διαφύλαξη των εν λόγω στοιχείων και η συστηματική ενημέρωση των δύο μητρώων ως προς κάθε πράξη διάθεσης ή και αποξένωσης ή διάθεσης λόγω θανάτου, ώστε να υπάρχει ασφάλεια ή και βεβαιότητα ότι τα φυσικά πρόσωπα, τόσο κάτοχοι τραπεζικών αξιογράφων, όσο και κουρεμένοι καταθέτες, ως οι κατά τεκμήριο πλέον πληγέντες από το κούρεμα Μαρτίου 2013, τυγχάνουν της δέουσας κρατικής μέριμνας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού αποκατάστασης τους με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, έστω και σε βάθος χρόνου» σημειώνεται στην αιτιολογία της πρότασης.

Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τα μητρώα θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία των φυσικών προσώπων, την αξία των τραπεζικών αξιογράφων που ο κάτοχος αξιογράφων κατείχε την 25ηΜαρτίου 2013 καθώς και κάθε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την 25ηΜαρτίου 2013.

ΠΗΓΗ: Stockwatch

SHARE