Στη Grivalia το 49% της Piraeus Port Plaza 3 – Συνέχεια επενδύσεων στον Πειραιά

To 49% της εταιρείας Piraeus Port Plaza 3 (PPP3) απέκτησε η Grivalia Properties σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Το τίμημα που καταβλήθηκε για τη συναλλαγή ανήλθε σε 5,038 εκατ. ευρώ..

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση η PPP3 έχει στην κατοχή της ένα μοναδικό ακίνητο στον Πειραιά το οποίο είναι το πρώην εργοστάσιο καπνοβιομηχανίας και καπναποθηκών της “Παπαστράτος” και είναι όμορο του κτιρίου ιδιοκτησίας της PPP1 και του ακινήτου ιδιοκτησίας της PPP2, εταιρειών στις οποίες η Grivalia συμμετέχει  ήδη μετοχικά κατά 100% και 49% αντίστοιχα. Πρόκειται για συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος της Grivalia στην περιοχή του Πειραιά (Αγία Σοφία) μέσω του οποίου προσδοκά να δημιουργήσει περαιτέρω σημαντική υπεραξία τόσο για τους μετόχους της όσο και για την τοπική κοινωνία.

Η επένδυση περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Grivalia σε κοινοπραξία (joint venture) με σκοπό την ανακατασκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Το ακίνητο θα αναβαθμιστεί και θα μετατραπεί από πρώην βιομηχανικό χώρο σε συγκρότημα γραφείων, καταστημάτων και θέσεων στάθμευσης σύγχρονων προδιαγραφών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας συνολικής επιφάνειας 43.992 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων θέσεων στάθμευσης και βοηθητικών χώρων).

Η Grivalia έχει προσυμφωνήσει να εξαγοράσει το υπόλοιπο 51% της PPP3 μετά το πέρας της μετασκευής του ακινήτου.

SHARE