Σφακιανάκης: Τι “είδαν” οι τράπεζες και αναχρηματοδότησαν 292 εκατ. ευρώ δανείων;

 

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε στις 5 Απριλίου ότι η διαπραγμάτευση για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών και διμερών δανείων του Ομίλου ολοκληρώθηκε και ότι εν αναμονή της σύνταξης και υπογραφής των τελικών συμβατικών κειμένων οι πιστώτριες τράπεζες συμφώνησαν σε παράταση της λήξης των δανείων έως την 30.06.2018.

Οι βασικοί όροι της νέας συμφωνίας είναι οι εξής:

– Αναχρηματοδότηση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου (€292 εκατ.)

– Ενοποίηση όλων των δανείων της μητρικής εταιρείας σε ένα νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους €283 εκατ.

Διάρκεια 8 έτη (αρχική διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για 3 έτη).

Με αρνητικά ίδια κεφάλαια και με τα δάνεια (κοινοπρακτικά και διμερή) απαιτητά (βραχυπρόθεσμα), προφανώς, αλλος δρόμος από αυτόν που επιλέχθηκε δεν υπήρχε, για να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί η εταιρεία.  Άλλωστε και οι μέτοχοι συμφώνησαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5,1 εκατ. ευρώ.

Τι είναι όμως τα 5,1 εκατ. μέσα στον…ωκεανό των 292 εκατομμυρίων;

Όταν μάλιστα ο ετήσιος τζίρος δύσκολα θα τα πλησιάσει; Σημειώνεται ότι το  2016 η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 274,5 εκατ. ευρώ. (Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ο τζίρος ήταν 142,8 εκατ. ευρώ και οι ζημιές προ φόρων 3,1 εκατ. ευρώ).

Επισημαίνεται ότι και το 2013 η εταιρεία,  έχοντας τότε ανακοινώσει ζημιές 43,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2012, είχε πετύχει την αναδιάρθρωση δανεισμού της ύψους 282 εκατ. ευρώ.

Προφανώς, οι τράπεζες, για να ρυθμίσουν έτσι τα δάνεια, “κάτι είδαν”, ή κάτι περισσότερο από έναν απλό παρατηρητή θα γνωρίζουν…

Ας ενσκύψουν λοιπόν και σε ανάλογες περιπτώσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών, με τον ίδιο ζήλο.

 

Ο bankieris

SHARE