Reds: Συρρίκνωση ζημιών μετά φόρων στο α’ εξάμηνο

reds

Συρρίκνωση ζημιών μετά τους φόρους εμφανίζει ο όμιλος Reds στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου  6μήνου του 2016.

Ο Όµιλος εµφάνισε στο α’ εξάµηνο του 2016 έσοδα ύψους περίπου 3,0 εκατ. € έναντι εσόδων περίπου 3,1 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το EBITDA ανήλθε σε περίπου 1,6 εκατ. € έναντι 1,3 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και το EBIT σε 1,0 εκατ. € έναντι 0,6 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε 0,04 εκατ. € έναντι 0,4 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και οι ζηµίες µετά από φόρους ανήλθαν σε 0,1 εκατ. € έναντι 0,4 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από την δραστηριότητά του στην Ελλάδα και ειδικότερα από την εκµίσθωση ακινήτων της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ». Η µητρική Εταιρία REDS Α.Ε. παρουσίασε ζηµίες προ φόρων 0,9 εκατ. € έναντι ζηµιών προ φόρων 1,3 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η µείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η εταιρία στο α’ εξάµηνο του 2015 είχε προβεί σε αποµείωση απαίτησης από την συνδεδεµένη εταιρία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ κατά ποσό 0,2 εκατ. €.

SHARE