Quest: Επιστροφή κεφαλαίου €0,34/μετοχή

Την 19/10/2017 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δώδεκα Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.516.089 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,82%, επί συνόλου11.921.531 μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση 7.899 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.02 € η κάθε μία.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,34 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ακύρωση 7.899 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,02 € η κάθε μία και τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,34 € ανά μετοχή, στο άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού, στο τέλος της παραγράφου, θα προστεθούν τέσσερα (4) εδάφια όπως ακολούθως : Άρθρο 5 παρ. 1 (σε περίληψη) «Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/10/2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά οκτώ χιλιάδες πενήντα έξι Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€ 8.056,98) με ακύρωση επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (7.899) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και δύο λεπτά του Ευρώ (€ 1,02) η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε € 12.151.904,64 και διαιρείται σε 11.913.632 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,02 η κάθε μία.

SHARE