Προβλέψεις 500 εκατ. έλαβαν οι κυπριακές τράπεζες το 2018

Αισθητή μείωση παρουσιάζουν οι προβλέψεις των τραπεζών για επισφαλή δάνεια το 2018, παρά την θέσπιση πιο αυστηρών κανόνων και παρά τις συνεχείς εποπτικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι προβλέψεις των τραπεζών διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2018 σε €0,5 δισ. έναντι €1,2 δισ. το εννεάμηνο του 2017.Το 2017 οι τράπεζες πέρασαν στα βιβλία τους προβλέψεις που ανήλθαν στο €1,4 δισ. ή 7% του ΑΕΠ αυξάνοντας σημαντικά την κάλυψη για μη εξυπηρετούμενα δάνεια μετά τις παραινέσεις των εποπτικών αρχών.

Πέραν των προβλέψεων για παλιά δάνεια, οι τράπεζες αναμένεται στο μέλλον ότι θα πρέπει να παίρνουν πιο γρήγορα προβλέψεις για νέα προβληματικά δάνεια μετά τις οδηγίες της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζιτών, αποκλιμάκωση των προβλέψεων θα προκύψει από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι τράπεζες ευελπιστούν ότι με την υιοθέτηση του σχεδίου Εστία, που θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση δανείων για πρώτη κατοικία, το ενεργητικό τους θα παρουσιάσει βελτίωση το 2019. Οι τράπεζες έχουν προβλέψει ότι θα χάσουν το 56% των €3,4 δισ. που θα καλύπτει το σχέδιο Εστία.

Η μείωση των προβλέψεων περνούν στα βιβλία τους οι τράπεζες, είναι η βασική αιτία της αλλαγής στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι τράπεζες κατέγραψαν το εννεάμηνο του 2018 κέρδη €178,5 εκ. έναντι ζημιών €632 εκ. το εννεάμηνο του 2017, παρά τη μείωση των εσόδων τους.

Αρνητικά επηρεάζει την κερδοφορία των τραπεζών το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών μειώθηκαν στο €1,2 δισ. από €1,8 δι. το εννεάμηνο του 2017.

Το 2017 οι τράπεζες κατέγραψαν ζημιές €718,2 εκ. το 2017 έναντι ζημιών €213,8 εκ. το 2016.

Η άλλη βασική αιτία της αλλαγής στην εικόνα των τραπεζών είναι τα μεγάλα κέρδη που κατέγραψε η Ελληνική με την εξαγορά του Συνεργατισμού, λόγω αρνητικής υπεραξίας.

Πηγή: Stockwatch

SHARE