>Proton Bank: Ζημιογόνο το 2010-Προς ΑΜΚ €50 εκατ.

>
Ζημιές έναντι κερδών κατέγραψε το 2010 η Proton Bank, όπωςαναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης του 2010 του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιά €9,71 εκ., έναντι κερδών €13,40 εκ. το 2009.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα (μη περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών) το 2010 διαμορφώθηκαν σε €103,06 εκ., έναντι €65,81 εκατ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 56,6%

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2010 διαμορφώθηκαν σε €70,96 εκ., έναντι €52,04 εκατ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 36,4%.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €29,59 εκ., έναντι €9,72 εκ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 204,6%.

Τα καθαρά έσοδα από χρηματοοικονομικά στοιχεία το 2010 σημείωσαν ζημίες €4,22 εκ., έναντι κερδών € 50,97 εκατ. το 2009.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων ανήλθαν το 2010 σε €107,69 εκ., έναντι €103,29 εκ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση 4,26%.

Οι νέες προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών απαιτήσεων ανέρχονται σε €43,93 εκ., έναντι €34,30 εκ. το 2009, που αντιστοιχεί σε αύξηση 28,1%. Οι συνολικές προβλέψεις χρήσεως, ανήλθαν στα €47,50 εκ. έναντι € 50,21 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε €42,88 εκ. το 2010, έναντι €14,43 εκ. κατά το 2009, σημειώνοντας αύξηση 197,2%, αποτυπώνοντας την ποιοτική διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων των δύο χρήσεων.

Οι καταθέσεις από πελάτες στις 31.12.2010 ανήλθαν σε €1.934 εκ., παρουσιάζοντας από την αρχή του έτους αύξηση 33,7%. Οι καθαρές χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €1.951 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 60,4%. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 100,89%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) διαμορφώνεται σε 9,34%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αν ληφθεί υπόψη και το κεφάλαιο Tier II ύψους 60 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε στις 8/2/11, διαμορφώνεται στο 11,05%.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €4.255,29 εκ., ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των €80,00 εκ. που αναλογούν στις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου) διαμορφώθηκε στις 31.12.2010 σε €275,92 εκ. Τα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2010 διαμορφώθηκαν σε €291,43 εκ., ενώ αν ληφθεί υπόψη και το κεφάλαιο Tier II που εκδόθηκε στις 8/2/11, διαμορφώνονται σε €351,27 εκ.

Προς ΑΜΚ ύψους 50 εκατ. ευρώ

Η PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ανακοινώνει

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 50 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών, ανακοίνωσε η Proton Bank.

H AMK θα συζητηθεί και τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας.

Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει ως στόχο:

– Την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει και του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, και
– Την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ, η Τράπεζα θα συγκαλέσει αρχικά την 28η Απριλίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της, ώστε να συζητηθεί και να ληφθεί σχετική απόφαση μεταξύ άλλων, για:

(i) μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας χωρίς την αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών,

(ii) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με παροχή δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους περίπου πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) Ευρώ και

(iii) έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) Ευρώ, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης (ΜΟΔ), ούτως ώστε η Τράπεζα να ενισχύσει περαιτέρω τους δείκτες της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Οι λεπτομερείς όροι της ΑΜΚ καθώς και του ΜΟΔ, μεταξύ των οποίων και η τιμή διάθεσης, θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν παροχής σχετικών εξουσιοδοτήσεων από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

SHARE