Πρώτο Θέμα: Περικοπές συντάξεων σε 4 δόσεις εντός διετίας η πρόταση της κυβέρνησης

Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” της Κυριακής

 

705_SOMA

SHARE