PROBANK: Γιατί μπήκε Επίτροπος – Παράταση 30 ημερών για να βρει 132 εκατ. και να μείνει ιδιωτική

Δεδομένης της προσπάθειας της διοίκησης της PROBANK να βρει τα κεφάλαια (282 εκατ. ευρώ) που θα της επιτρέψουν να μείνει ιδιωτική, ξένισε πολλούς η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος να ορίσει το Σάββατο Επίτροπο τον κ. Π. Φρονίστα, ” με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας που παραμένει εκκρεμής επί μακρόν”.

Η απόφαση, που λήφθηκε δίνει περιθώριο 30 ημερών στην τράπεαζα, προκειμένου να βρει τα υπόλοιπα 132 εκατομμύρια (είχαν βρεθεί 150 εκατομμύρια) προκειμένου η PROBANK να μείνει ιδιωτική.

Είναι σαφές, ότι δεδομένου του ενδιαφέροντος επενδυτών να μπουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός του Επιτρόπου έχει να κάνει με την “υποβοήθηση” της όλης προσπάθειας. Και η “υποβοήθηξκση”, έχει να κάνει με αλλαγές στο καταστατικό που θα επιτρέψουν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να πάρουν μέρος.  Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, η διοίκηση της ProBank δεν ανταποκρίθηκε ουσιαστικώς στις υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων, που θέτουν όρους για τη συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

Η αγορά γνωρίζει, ότι η Probank αποφάσισε από τον Απρίλιο, την άρση της απαγόρευσης κατοχής από ένα μέτοχο, ποσοστού άνω του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Προς τι λοιπόν ο Επίτροπος;

Η απάντηση που δίδεται είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση της PROBANK ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, κάτι που δημιουργούσε προσκόμματα σε εκείνους που ήθελαν να βάλουν χρήματα. Αναφέρεται μάλιστα στο ρεπορτάζ το όνομα του τσέχικου fund PPF  που ήταν μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ PROBANK

“H Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμώντας θετικά την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Probank με κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα, όρισε Επίτροπο για την ολοκλήρωση της.

Μετά τη θετική εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την προσπάθεια της Τράπεζας Probank και του προσωπικού της για την ανακεφαλαιοποίησή της όπως και την εξέλιξη της προσπάθειας αυτής, καθώς και την ικανοποιητική ρευστότητα όπως προκύπτει και από την πολύ καλή σχέση Δανείων προς Καταθέσεις, αποφάσισε την παροχή συμπληρωματικού χρόνου ενός μηνός για την ολοκλήρωσή της.

Ταυτόχρονα και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, προχώρησε στο διορισμό Επιτρόπου με σκοπό την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης των υπολειπόμενων κεφαλαίων.

Επίτροπος ορίστηκε ο κ. Πέτρος Φρονίστας, έμπειρο τραπεζικό στέλεχος.

Όπως προκύπτει και από τη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Τράπεζας και φυσικά για την ασφάλεια των καταθέσεων του συνόλου των πελατών της που είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο.

Η Τράπεζα συνεχίζει απρόσκοπτα την ομαλή λειτουργία της και παράλληλα την προσπάθεια συγκεντρώσεως των απαιτούμενων κεφαλαίων, πιστεύοντας ότι στο χρονικό διάστημα που της παρασχέθηκε θα επιτύχει το σκοπό της”.

 

ΣΤΙΣ 11.00  ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ:

PROBANK: Μπαίνει Επίτροπος! Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε τον ορισμό του κ. Πέτρου Φρονίστα ως Επιτρόπου στην Τράπεζα PROBANK. Ο Επίτροπος θα έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας που παραμένει εκκρεμής επί μακρόν.

Οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της PROBANK είναι διασφαλισμένες στο ακέραιο και οι εργασίες της τράπεζας συνεχίζονται απρόσκοπτα.

 

ΤΙ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΤΙ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο Μ.ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης/4/2013 με απαρτία 81,4% υπερψήφισε με 99,4% το μοναδικό θέμα της και ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €90 εκατ. με την έκδοση 150 εκατομμυρίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 υπέρ των παλαιών μετόχων με μετρητά, δίνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ειδικεύσει τον χρόνο, τους όρους της αύξησης και την τιμή διάθεσης.

Η νέα αυτή αύξηση κεφαλαίου έχει ως στόχο την παροχή στη διοίκηση της ευελιξίας και της άνεσης στη λήψη μελλοντικών επενδυτικών αποφάσεων, μια και η είσοδος σημαντικών επενδυτών συνεπάγεται και ευελιξία στη διαπραγμάτευση των όρων συμμετοχής.

Με την κεφαλαιακή υποστήριξη των μετόχων της και επενδυτών που συμμετέχουν στα Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος δέσμευσης κεφαλαίων σε περίπτωση μη πλήρους ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας, με την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού που έχουν πια θετικότερη στάση για τη χώρα, τις τράπεζες και την PROBANK ιδιαίτερα, η τράπεζα προχωρά σε συγκέντρωση κεφαλαίων που θα υποστηρίξουν άνετα το ενεργητικό της μέχρι τις 31/12/2014.

Άνιση μεταχείριση καταγγέλλει ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μιλτιάδης Δαμανάκης έθιξε την άνιση μεταχείριση των μη συστημικών τραπεζών έναντι των μεγάλων συστημικών με αναφορά σε 4 παραδείγματα κατάφορης παραβίασης της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των τραπεζών όπως:

1) ο αποκλεισμός των μη συστημικών τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι οξύμωρο να στερούνται οι μη συστημικές τράπεζες την αρωγή του ΤΧΣ, χωρίς να μπορούν να λάβουν έστω και 1 ευρώ βοήθειας, ασχέτως αν τα ποσά που πρέπει να βρουν για την ανακεφαλαιοποίησή τους έχουν ήδη περιληφθεί στα €50 δισ. που το ΤΧΣ έχει προβλέψει για την αρωγή του τραπεζικού συστήματος

2) η άνιση υποχρέωση των μη συστημικών που καλούνται να βρουν το 100% των κεφαλαίωνγια να μείνουν εν λειτουργία ιδιωτικές και ανεξάρτητες, έναντι των συστημικών, που θέλουν μόνο το 10% των κεφαλαίων όχι για να μείνουν ιδιωτικές και ανεξάρτητες, αλλά απλώς για να διατηρήσουν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ένα γεγονός που δεν έχει αναφερθεί ουδέποτε σε συζητήσεις και δημοσιεύσεις, σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των μη συστημικών τραπεζών:

Εκτός από την άνιση μεταχείριση, το τελικό κόστος της ανακεφαλαιοποίησης για τον Έλληνα φορολογούμενο θα είναι δυσανάλογο στην περίπτωση όπου μια μη συστημική τράπεζα που δεν έχει τη βοήθεια του ΤΧΣ και βρίσκει ίσως μόνο π.χ. το 90% των κεφαλαίων που χρειάζεται, αναγκαστεί τελικά είτε να διαλυθεί είτε να προσαρτηθεί σε μια συστημική. Το ενεργητικό της που παραμένει και αλλάζει ιδιοκτήτη δεν παύει να καλεί σε στήριξη για κεφάλαια και η στήριξη των φορολογουμένων θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από μόνο το 10% των κεφαλαίων που της λείπουν.

3) η απαίτηση για ορισμένη σύνθεση κεφαλαίων διαφορετική για κάθε κατηγορία τράπεζας που είναι 6% σε κύρια βασικά κεφάλαια και 3% σε COCOs για τις συστημικές, σε αντίθεση με το σύνολο του 9% για Core Tier I κεφάλαια για τις υπόλοιπες.

4) η καταληκτική προθεσμία συγκέντρωσης κεφαλαίων στις 30/4/2013 για τις μη συστημικές έναντι ανοχής προς τις συστημικές τράπεζες να συμπληρώσουν έως τότε τις απαιτούμενες αποφάσεις για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά με πραγματική συγκέντρωση κεφαλαίων τον Μάιο, ίσως και τον Ιούνιο.

Όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία της 30ής/4 για την περάτωση της ανακεφαλαιοποίησης, ο κ. Δαμανάκης αναφέρθηκε σε πρόσφατες συναντήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών και τη διαβεβαίωση για ανοχή επέκτασης του χρόνου συγκεντρώσεως κεφαλαίων, με σκοπό να ισχύσει τελικά το ίδιο χρονοδιάγραμμα για όλες τις τράπεζες.

Με το τραπεζικό σύστημα να μην έχει διαμορφωθεί στο τελικό του σχήμα, κάτι που θα αργήσει αρκετά χρόνια να καταλήξει με τις αναγκαίες κινήσεις μειώσεων ενεργητικού, ο στόχος της PROBANK είναι η αυτονομία και η ανεξαρτησία της, ώστε να συνεχίσει τις προσπάθειές της με την ίδια σύνεση και αποτελεσματικότητα που τη διακρίνει, ώστε να παρέχει πλεονεκτήματα αύξησης μεγεθών και εσόδων χωρίς την αναγκαία αύξηση δαπανών, διατηρώντας την ποιότητα της προσωπικής εξυπηρέτησης που παρέχει στους πελάτες της, αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωση.

PROBANK: Εφοπλιστές – επιχειρηματίες για τα 132 εκατ – Διοίκηση Δαμανάκη τέλος

SHARE