Πόσο ΕΦΚΑ θα πληρώνουν οι αγρότες το 2019

Αυξήσεις προκύπτουν για μεγάλη μερίδα των αγροτών στις εισφορές που θα πρέπει να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ το 2019.

 

Δείτε τα ποσά που προκύπτουν για τους αγρότες με ασφάλιστρο 19,2% σε εισόδημα και εισφορές για τον ΕΦΚΑ, με κατώτατο ποσό πληρωμής τα 103 ευρώ με ποσοστό εισοδήματος 25,2% για εισοδήματα ως 4.923 ευρώ.

Εισόδημα    Εισφορά ΕΦΚΑ 2019
2.323                  103
2.923                  103
3.123                  103
3.523                  103
3.746                  103
3.800                  103
4.200                  103
4.923                  103
5.723                  113
6.523                  129
7.323                  145
8.923                  177
9.723                  193
11.323                225
12.923                256
13.723                272
14.523                288
15.323                304
16.923                336
19.323                383
22.523                447
25.723                510
27.323                542
31.323                621
35.323                700
37.723                748

SHARE