“Πιστοποιητικό εμπιστοσύνης” δίνει ο SSM στις τράπεζες

 

Συνεδριάζει σήμερα το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board) της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ, το οποίο θα εξετάσει τα stress tests των τραπεζών και θα αποφανθεί για ενδεχόμενες νέες κεφαλαιακές ανάγκες.

Ως γνωστόν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν περάσει επιτυχώς τα tests, αλλά οι αγορές θα δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην επίσημη ανακοίνωση που θα εκδοθεί την Παρασκευή, καθώς εκεί θα περιγράφονται οι συστάσεις για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει κάθε μία τράπεζα ξεχωριστά, ώστε να επανέλθουν, μετά από πολύ καιρό στον βασικό ρόλο του χρηματοδότη της οικονομίας και των νοικοκυριών.

Οι γενικές συστάσεις για επιτάχυνση των προσπαθειών για τη δραστική μείωση των “κόκκινων” δανείων θα επαναληφθούν.

Σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποια τράπεζα χρειάζεται να ενισχύσει τον κατώτατο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ο SSM θα της ζητήσει πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης, δίνοντας περιθώριο 9 – 12 μηνών για την υλοποίησή του. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αύξηση κεφαλαίου. Κεφαλαιακή ενίσχυση θεωρείται επίσης, η μείωση ενεργητικού με πρόσθετες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, θυγατρικών και δανειακών χαρτοφυλακίων, καθώς και η έκδοση υβριδικού ομολόγου.

Η επίσημη ανακοίνωση των  stress test θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών  στις ελληνικές τράπεζες.

 

 

SHARE