ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ: Στόχος να μπει στο Χρηματιστήριο

Κλίμα αισιοδοξίας  για την πορεία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στην τακτική Γενική Συνέλευση στο συνεδριακό κέντρο της έδρας της στο Ηράκλειο. Στη συνέλευση παραβρέθηκε και ο πρωτεργάτης του εγχειρήματος ίδρυσης της τράπεζας, Γιάννης Λεμπιδάκης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νίκος Μυρτάκης στην εισήγησή του εξέφρασε την άποψη ότι  η οικονομία της χώρας θα επανέλθει σταδιακά σε μια κανονικότητα από την οποία θα ωφεληθούν όλοι και τόνισε ότι “στόχος είναι να μπει η Τράπεζα στο Χρηματιστήριο”.

Ιδιαίτερα επεσήμανε ότι η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του Τουρισμού και της Μεταποιητικης Παραγωγής, αποτελούν παράγοντες σταθερότητας και ενίσχυσης της Κρητικής οικονομίας.

Αναφερόμενος στον τραπεζικό κλάδο τόνισε ότι η χαλάρωση των capital controls και η επιτυχημένη ολοκλήρωση των stress tests, δημιούργησαν κλίμα θετικών προσδοκιών για τη στήριξη των βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Αναφερόμενος στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είπε ότι «είναι ένα πρόβλημα που η δραστική αντιμετώπισή του θα συμβάλλει τόσο στην εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, όσο και στην εξυγίανση της ίδιας της οικονομίας αφού θα επιτρέψει την απελευθέρωση πόρων γα τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων».

Rating από τη MOODYs

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παγκρήτια συνεταιριστική Τράπεζα κατά τον τελευταίο χρόνο σημείωσε επιτυχίες σε μια σειρά θεμάτων, με βασικότερο τη λήξη πιστοληπτικής αξιολόγησης (rating) από το διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Οίκο, η Τράπεζα αξιολογήθηκε με Caa2- όπως δηλαδή οι συστημικές τράπεζες- με προοπτικές σταθερές. Η εξέλιξη αυτή όπως ανέφερε ο κ. Μυρτάκης προσφέρει στην τράπεζα αναγνωρισιμότητα, διευκολύνει την πρόσβασή της στην αγορά χρήματος και προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο για την ίδια την Τράπεζα, όσο και για την τοπική οικονομία.

Οικονομικά στοιχεία

Τον Αύγουστο του 2017 η Παγκρήτια κατάφερε, πρώτη, να μηδενίσει την εξάρτησή της από τον ELA. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού για τη χρήση 2017 οι καταθέσεις της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 6,7%  σε σχέση με το 2016, η κερδοφορία προ προβλέψεων και φόρων ανήλθε σε 24,91 εκατ. ευρώ και μετά από φόρους σε 10,60 εκατ. ευρώ, έναντι 28,3 εκατ. ευρώ και 10,69 εκατ. ευρώ αντιστοίχως για την προηγούμενη χρήση.

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε στο 12,39% από 10,02% την 31/12/2016, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 120,28 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 23,45% σε σχέση με τη χρήση 2016.

Το Ενεργητικό της τράπεζας ανήλθε σε 1,47 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και με δεδομένες τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υφίστανται στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και ευρύτερα στην αγορά, η Τράπεζα παρουσιάζει κερδοφορία πριν από προβλέψεις, αποσβέσεις και φόρους ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.

"Βλέπει" Χρηματιστήριο η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Έργα εκσυγχρονισμού – αναπτυξιακοί στόχοι

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση ο κ. Μυρτάκης αναφέρθηκε εκτενώς σε μία σειρά σημαντικών ενεργειών εκσυγχρονισμού  και ανάπτυξης που υλοποιούνται κατά τον τελευταίο χρόνο, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάστηκε πρόσφατα η νέα εταιρική ταυτότητα και η εφαρμογή του νέου λογότυπου στη σήμανση των καταστημάτων και στις ηλεκτρονικές εφαρμογές που σταδιακά θα τεθούν στη διάθεση των πελατών της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα υλοποιούνται έργα αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και εκσυγχρονισμού της εταιρικής διακυβέρνησης , ενώ γίνονται σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονα εργαλεία, συστήματα και εφαρμογές στο πλαίσιο της στροφής της τράπεζας στην ψηφιακή τεχνολογία και την ηλεκτρονική τραπεζική.

Στήριγμα σ’ έναν κόσμο που αλλάζει

Στόχος της τράπεζας παραμένει η διατήρηση του συνεταιριστικού της χαρακτήρα αλλά και η ενίσχυση του ρόλου της ως βασικού μοχλού ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας με τη διατήρηση και διεύρυνση των συνεργασιών της με εθνικούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς.

«Στήριγμα σ’ έναν κόσμο που αλλάζει είναι το νέο μήνυμα της Τράπεζάς μας που αποτυπώνει το όραμά μας και που θα συνοδεύει στο εξής την καθημερινή μας λειτουργία και τη φιλοσοφία μας, στις συνεργασίες μας με τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά», επεσήμανε καταλήγοντας ο κ. Μυρτάκης, θέλοντας να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή που ξεκινά για την Παγκρήτια Τράπεζα.

 

SHARE