Π.Πετρόπουλος: Διψήφιο ποσοστό ανόδου σε πωλήσεις και κέρδη 9μήνου

Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη εμφάνισε το 9μηνο του έτους η εταιρεία “Πέτρος Πετρόπουλος” με τις πωλήσεις και τα κέρδη να σημειώνουν διψήφιο ποσοστό ανόδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 20,6% και ανήλθαν σε €65.406χιλ (€54.230χιλ το 2017).

To ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε €3.880χιλ (€3.627χιλ το 2017).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29%, στα €2.445 χιλ έναντι €1.893χιλ το 2017, και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 54% σε €1.567χιλ έναντι €1.016χιλ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2018 ήταν 58,2% (58,4% στις 31.12.2017).

SHARE