ΟΤΕ: Αγόρασε 116.163 ίδιες μετοχές – Στο 1,96% το ποσοστό

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 31/10/2018, αγόρασε 116.163 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €9,8160 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €1.140.260,65 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 9.607.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,960% του συνόλου των μετοχών της.

SHARE