Ολυμπιακός: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, νέα πρόσωπα στη διοίκηση

Πραγματοποιήθηκε χθες η γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε αυτήν αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 60 εκατ. ευρώ, μετά την αποχώρηση του Σ.Κόκαλη από το Δ.Σ. της ΠΑΕ.

Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά των μετόχων παραμένουν ίδια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξακολουθεί να κατέχει το 73.36%, ο Σωκράτης Κόκκαλης το 13.48%, ο Ερασιτέχνης το 10% και λοιποί μικρομέτοχοι το 3,16%.

Σε περίπτωση όμως μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον κ. Μαρινάκη, τότε  θα ανεβαίνει το ποσοστό του και πέφτει το ποσοστό όλων των υπόλοιπων, πλην του Ερασιτέχνη που διατηρεί εκ του Νόμου πάντα το 10%.

Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. της πειραϊκής ΠΑΕ στο οποίο υπάρχουν αλλαγές. Συγκεκριμένα νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ είναι και επίσημα ο Τάκης Αγραφιώτης. Ο Γιώργος Παύλου που είχε μέχρι πρότινος αυτόν τον ρόλο παραμένει ως απλό μέλος.

Στους αντιπροέδρους δεν βρίσκεται ο Σάββας Θεοδωρίδης, στον οποίο τιμητικά απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου προέδρου της ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16/11/2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στα γραφεία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στην Πλατεία Αλεξάνδρας, κατά την οποία ελήφθησαν ομοφώνως οι κατωτέρω αποφάσεις:

1.Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/7/2017 – 30/6/2018.

2.Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μώραλης Ιωάννης – Πρόεδρος

Κουντούρης Μιχαήλ – Α’ Αντιπρόεδρος

Αγραφιώτης Δημήτριος – Β’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Μπαταγιάννης Ευάγγελος – Γ’ Αντιπρόεδρος

Βρέντζος Ιωάννης – Μέλος

Θεοδωρακάκης Λεωνίδας – Μέλος

Μπαρμπής Κωνσταντίνος – Μέλος

Μηστριώτης Χρήστος – Μέλος

Νασίκας Ανδρέας – Μέλος

Παύλου Γεώργιος – Μέλος

3.Αποφασίσθηκε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 60.000.000 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών αυτής (ήτοι μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το ποσό των 65.430.000 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται σήμερα, στο ποσό των 5.430.000 ευρώ) με σκοπό την αποκατάσταση του λόγου ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της ακύρωσης 150.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη (ήτοι από 163.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ σε 13.575.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ) κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου μετόχου.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε, ομοφώνως, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον Σύλλογο, να απονείμει στον Σάββα Θεοδωρίδη τον τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Προέδρου.

SHARE