ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Π.ΚΑΜΜΕΝΟΥ (VIDEO)

ÓõíÝíôåõîç ôýðïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí êáé õðïõñãïý ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïõ ÊáììÝíïõ, ôçí ÊõñéáêÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Προέδρου των ΑΝΕΛ μετά την ανακοίνωση αποχώρησής του από την κυβέρνηση.

 

SHARE