Οι επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη κερδοφορία το 2017 σύμφωνα με την ICAP

Tα αποτελέσματά τους βελτίωσαν σημαντικά οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες το 2017, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θετική ήταν και η εξέλιξη τόσο των συνολικών τους πωλήσεων όσο και των ιδίων κεφαλαίων. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από ειδική έκδοση της ICAP.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15% ανερχόμενα σε 12,80 δισ. ευρώ το 2017 (μεταβολή 2017/16: + 1,68 δισ. ευρώ).

Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 7,2 δισ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση 25,8% έναντι του 2016.

Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου – 2017), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 90,8% ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περυσινής). Επίσης, αύξηση εμφάνισαν τόσο ο συνολικός κύκλος εργασιών (9,5%) όσο και τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων (5,1%) το 2017.

Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων.

Συγκεκριμένα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:

* κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς του τελευταίου έτους στη βάση δεδομένων της ICAP 1,

* εμφάνισαν το 2017 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των €12,8 δισ., καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 98% των κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς

* εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των €7,2 δισ. το 2017, υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη που προκύπτουν από το σύνολο των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς.

Όπως επισημαίνει η ICAP το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2017 διαμορφώθηκε σε €3,44 εκατ., μέγεθος ελαφρά υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους το 2017 διαμορφώθηκε σε €2,27εκατ., μέγεθος αρκετά πιο υψηλό από το αντίστοιχο της περσινής έκδοσης.

Όσον αφορά στη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2017), σημειώνεται ότι 107 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2017, μόνο 62 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Ακόμη η ICAP επισημαίνει ότι, με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 92 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2008 έως και το 2017, αποτελώντας το “σκληρό πυρήνα” των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2017 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2016, προκύπτει εικόνα εντυπωσιακής βελτίωσης, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

* Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15,1% ανερχόμενα σε €12,80 δισ. το 2017 (μεταβολή 2017/16 : + €1,68 δισ.).

* Εντυπωσιακή αύξηση του τελικού αποτελέσματος. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε €7,2 δισ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 25,8% έναντι του 2016.

* Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου – 2017), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 90,8% ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περσινής).

* Αξιόλογη αύξηση εμφάνισαν τόσο ο συνολικός κύκλος εργασιών (9,5%) όσο και τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων (5,1%) το 2017.

“Top 20” κερδοφόρων εταιρειών

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:

* Η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2017 όσο και το 2016. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία τόσο για το 2017 όσο και το 2016, ανεδείχθη η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (παρά τη μείωση των κερδών της κατά 13,6% το τελευταίο έτος).

* Σταθερή στη 2η θέση παρέμεινε και η Δ.Ε.Η. Α.Ε. εμφανίζοντας, ωστόσο, μικρή υποχώρηση των αντίστοιχων κερδών EBITDA (-2,7%). Στην τρίτη θέση παρέμειναν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., παρουσιάζοντας οριακή θετική μεταβολή των κερδών της (0,6%).

* Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Κλαδική κατανομή εταιρειών

Κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2017 με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν από κοινού κέρδη EBITDA ύψους €1.863 εκατ. περίπου, καλύπτοντας το 52% των συνολικών κερδών του τομέα.

Στον τομέα του Εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες:

ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

JUMBO Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ., Α.Ε.Ε.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη EBITDA ύψους €472,6 εκατ. (μερίδιο 39,5% επί των συνολικών κερδών των εμπορικών εταιρειών της κατάταξης).

Στον τομέα των “Λοιπών Υπηρεσιών”, στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρείες:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €2.317 εκατ. περίπου. (μερίδιο 40,0% επί των συνολικών κερδών του τομέα παροχής λοιπών υπηρεσιών).

Τράπεζες – Factoring

Στον τομέα αυτόν τα τελευταία χρόνια καταγράφηκαν θεαματικές μεταβολές. Στη φετινή κατάταξη των Business Leaders συμμετέχουν οκτώ τράπεζες, ωστόσο καθοριστική είναι η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.1, η οποία ανεδείχθη “πρωταθλήτρια” κερδών συνολικά, εφόσον κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 500 Business Leaders. Πέραν αυτών, στην κατάταξη περιλαμβάνονται και 4 εταιρείες factoring. Η κορυφαία πεντάδα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιχειρήσεις:

ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

EUROBANK FACTORS A.E.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.

Οι 5 αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους €1.255 εκατ. περίπου. (μερίδιο 94,7% επί των συνολικών κερδών του εν λόγω τομέα).

Τέλος, στον τομέα του τουρισμού, οι κορυφαίες επιχειρήσεις είναι οι εξής:

AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε.

OLYMPIC ΕΤΕ Α.Ε.

ΣΑΝΗ Α.Ε.

LEASEPLAN HELLAS A.E.

ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α.

Οι εταιρείες αυτές με κέρδη €237,2 εκατ. κάλυψαν από κοινού το 48,9% των συνολικών κερδών EBITDA του τομέα.

Κατάταξη των 200 πλέον κερδοφόρων ομίλων

Εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες στην έκδοση της ICAP παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών, με χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου κατάταξης, ήτοι τα κέρδη EBITDA. Όπως επισημαίνεται, με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 44 Όμιλοι διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2008 έως και το 2017.

Από τους ενοποιημένους ισολογισμούς των ομίλων για την τελευταία χρήση, διαπιστώνεται ότι η εξέλιξη των αποτελεσμάτων των 200 ομίλων είναι ανάλογη με εκείνη των 500 εταιρειών της βασικής κατάταξης, αναδεικνύοντας και το 2017 σαν μία χρονιά σημαντικής βελτίωσης της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 9,2% παράλληλα δε εντυπωσιακή είναι η αύξηση του τελικού καθαρού αποτελέσματος (42,6%) των ομίλων. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε €4,4 δισ. το 2017. Τέλος, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ομίλων της κατάταξης διευρύνθηκε κατά 8,1%.

Και στο επίπεδο των επιχειρηματικών ομίλων επιβεβαιώνεται η καθοριστική συμμετοχή μιας μικρής ομάδας στο σύνολο, εφόσον οι 20 πιο κερδοφόροι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) ποσοστό 68,0% επί των συνολικών κερδών EBITDA, το 61,7% του συνολικού κύκλου εργασιών καθώς και το 66,6% των προ φόρου κερδών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης, το 2017.

Κορυφαίοι όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2017 ανεδείχθησαν οι εξής

* όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.

* όμιλος εταιρειών Δ.Ε.Η. Α.Ε.

* όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

* όμιλος εταιρειών ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

* όμιλος εταιρειών Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

 

O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, δήλωσε σχετικά:

“Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε ανοδική τροχιά το 2017, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε χαμηλούς μεν, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής, τάση η οποία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η βελτίωση της οικονομίας αποτυπώθηκε όχι μόνο στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αλλά και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το χρόνο αυτό. Πράγματι, με βάση τους ισολογισμούς του έτους 2017, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματά τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θετική ήταν και η εξέλιξη τόσο των συνολικών τους πωλήσεων όσο και των ιδίων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €12,8 δισ.. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν εντυπωσιακά, κατά 26%, ανερχόμενα σε €7,2 δισ., μέγεθος που υπερκαλύπτει το αντίστοιχο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2017.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών της έκδοσης, διαχρονικά, αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλο επίτευγμα, εάν ληφθεί υπόψη το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτούργησε ο εταιρικός τομέας τα τελευταία έτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, 92 από τις εταιρείες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως “Business Leaders in Greece”, από το 2008 έως και το 2017, επομένως δικαίως χαρακτηρίζονται ως οι “πρωταθλητές” των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Συνεπώς, οι κορυφαίες αυτές επιχειρήσεις είναι άξιες συγχαρητηρίων, αφού με την επίμονη και συστηματική προσπάθειά τους συνεχίζουν να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Σίγουρα, η επάνοδος της οικονομίας με χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής ευνόησε τον επιχειρηματικό τομέα. Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη για τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την επικράτηση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, προκειμένου η ελληνική οικονομία να προσελκύσει επενδύσεις και να θέσει τις βάσεις για ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον.”

 

SHARE