ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων του Σαββάτου 13 Απριλίου 2019. Οι καθημερινές και οι εβδομαδιαίες εκδόσεις των οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_0cfefdf5c5-9a323a83bd66549f.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_a6c6a12304-b43897f8f01c7e5d.jpg?w=696

 

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_8e1ba6b12e-9aea80d80d8fcf0f.jpg?w=696

 

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_3122a176d1-bd4da0cec684ef5e.jpg?w=696

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_e760914e08-a8796773df558c87.jpg?w=696

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_394cadd54e-a6d2ca533e5e7cb5.jpg?w=696

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_eb7e735a5a-b9b4a204fe2dac85.jpg?w=696

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_30c02e393d-b7c306ea76fad8b2.jpg?w=696

 

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_a933fb6d9e-851920ab24dea562.jpg?w=696

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_783e340fb8-b9496c9d326c564d.jpg?w=696

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_c7d4d5e835-bec001458e7e9110.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_5458557dfa-a17a31ac68282181.jpg?w=696

 

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_5e561b1f27-a10ef32febc045dc.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_7867a9c612-bd7444311d162dac.jpg?w=696

 

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_2b47b115f7-a8c943ab67c43da4.jpg?w=696

 

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_05a8167863-a69edcb9b73f471a.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_bcba21e660-8e0204d69b2cf90b.jpg?w=696

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639666_6f8f1b5f67-bec71eec7700a197.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639666_3d4edef6f1-945503935aea9b4b.jpg?w=696

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639666_0edd4d7769-808f94816ad07db6.jpg?w=696

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_224863b1bf-ad0f500be5cc5f47.jpg?w=696

 

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/639664_8b873cbaae-86aaf77cb2d205cb.jpg?w=696

 

SHARE