Οι αποφάσεις για διαγραφή χρεών από διπλές εισφορές σε ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΠΕΑΘ και ΟΑΕΕ

Τρεις υπουργικές αποφάσεις στα σκαριά που θα προβλέπουν «κούρεμα» για τα αμφισβητούμενα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Έθνους της Κυριακής, το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν παλαιότερες οφειλές, οι εξής κατηγορίες:

 

2. Επιχειρηματίες που εξαιρούνταν από τον ΟΑΕΕ και ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ με πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία τροποποιούνταν κατά καιρούς, με αποτέλεσμα να διεκδικούνται οφειλές για τον ίδιο ασφαλιστικό χρόνο και από τα δύο πρώην ταμεία.

3. Δημοσιογράφοι προερχόμενοι από το ΤΣΠΕΑΘ, με πρώτη ασφάλιση έως το 1992, που διατηρούσαν παράλληλα μπλοκάκι για δημοσιογραφικές υπηρεσίες και βρέθηκαν με χρέη στον ΟΑΕΕ.

Προς διαγραφή θα μπουν χρέη που δημιουργήθηκαν έως της 31 Δεκεμβρίου του 2016, ημερομηνία που εφαρμόστηκε το νέο σύστημα εισφορών μέσω του ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά τα επιπλέον ποσά που έχουν τυχόν καταβληθεί από τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν θα επιστρέφονται, αλλά θα χρησιμοποιηθούν για την προσαύξηση της ανταποδοτικής τους σύνταξης. Να σημειωθεί επίσης ότι οι οφελούμενοι του μέτρου, θα έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν χρέη όχι μόνο στον κλάδο της κύριας ασφάλισης, αλλά και σε πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.

Πώς θα γίνει τη διαγραφή χρεών

Η διαδικασία διαγραφής των αμφισβητούμενων παλαιών χρεών θα γίνεται με τέσσερα απλά βήματα.

Σύμφωνα με το Έθνος η διαδικασία θα έχει ως εξής:

1. Ο οφειλέτης θα κάνει αίτηση και θα καταθέτει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα, οι οφειλές του οποίου ζητεί να διαγραφούν. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον ΕΦΚΑ σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης.

2. Με την υποβολή της αίτησης θα ενημερώνεται αυτόματα το ΚΕΑΟ για να παγώσει τα εισπρακτικά μέτρα σε βάρος τους.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ θα αναλαμβάνουν να ελέγξουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντος και να διασταυρώσουν τα στοιχεία.

4. Σε περίπτωση που είναι έγκυρο το αίτημα του οφειλέτη, ο ΕΦΚΑ θα διαβιβάζει στο ΚΕΑΟ την πράξη διαγραφής, προκειμένου να διαγραφούν οι επιπλέον οφειλές.

Αξίζει να σημειωθεί πως με την υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΚΕΑΟ θα παγώνει τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των αμφισβητούμενων χρεών.

Ειδικότερα:

Νέοι ασφαλισμένοι ΙΚΑ-ΟΑΕΕ

Υπάγονται νέοι ασφαλισμένοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 1993 και μετά σε περίπτωση πολυαπασχόλησης.

Προϋπόθεση υπαγωγής του αιτούντος στις διατάξεις του νόμου που διαγράφει τις οφειλές Ν. 4554/2018 είναι η πλήρης πραγματική ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην ασφαλιστικό φορέα.

Δηλαδή βασική προϋπόθεση για να διαγράψει ο νέος ασφαλισμένος-παράλλαλα απασχολούμενος τον όγκο σωρευμένων χρεών στον ΟΑΕΕ είναι να αποδεικνύεται πλήρης ασφάλιση στο ΙΚΑ για την επίμαχη περίοδο.

Υπενθυμίζεται πως οι μισθωτοί με μπλοκάκι απαλλάσσονταν από τον ΟΑΕΕ αλλά έπρεπε να επιλέξουν τον ασφαλιστικό τους φορέα με δήλωσή τους μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης.

Για όσους δεν είχαν ασκήσει μέσα στην εξάμηνη αυτή προθεσμία το δικαίωμα επιλογής καθίστατο υποχρεωτική η ασφάλιση στον φορέα εκείνο όπου υπαγόταν η πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία.

Το 2014 μάλιστα ορίστηκε πως για όσους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα επιλογής φορέα εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ για όλο το χρονικό διάστημα της παράλλαλης απασχόλησής τους.

Για όσους δεν συμπλήρωναν τα 25 ένσημα ανά μήνα η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίστατο υποχρεωτική για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης δραστηριότητας που ακολουθούσε την τελευταία εξαίρεση ή συνέχιση/παράταση της εξαίρεσης ΟΓΑ-ΟΑΕΕ.

Μικροεπαγγελματίες

Καλύπτονται όσοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στις διατάξεις του νόμου που διαγράφει τις οφειλές είναι • η πλήρης πραγματική ασφαλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφαλισης και

• η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην ασφαλιστικό φορέα.

Οι νομοθετικές προβλέψεις για την υπαγωγή των επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων με έδρα σε μικρά νησιά π.χ κάτω των 3-100 κατοίκων και μικρά χωριά ή οικισμούς π.χ κάτω των 2.οοο κατοίκων στον ΟΓΑ αντί του ΟΑΕΕ με πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια τροποποιήθηκαν αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει αλληλοεπικαλύψεις ασφαλιστικών χρόνων ανάμεσα στα δύο πρώην Ταμεία.

Για παράδειγμα ένα μικρό καφενείο σε ένα χωριό που υπαγόταν λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων στον ΟΓΑ και απαλλασσόταν από τον ΟΑΕΕ μπορεί να βρεθεί για μια περίοδο με οφειλές στον ΟΑΕΕ λόγω αλλαγής των πλήθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων.

Αν αποδειχθεί πως για την επίμαχη περίοδο δεν έχει οφειλές στον ΟΓΑ και κατέβαλλε κανονικά τις εισφορές του θα μπορεί τώρα να αιτηθεί τη διαγραφή των χρεών στον ΟΑΕΕ για την ίδια περίοδο εφόσον καλύπτεται από τις νομοθετικές διατάξεις.

ΟΑΕΕ-ΤΣΠΕΑΘ Δημοσιογράφοι

Υπάγονται δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι είχαν πρωτοασφαλιστεί έως 31 Δεκεμβρίου 1992 προερχόμενοι από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ που διατηρούσαν παράλληλα δελτίο παροχής υπηρεσιών για δημοσιογραφικές υπηρεσίες και εξαιτίας αυτού κρίθηκαν υπακτέοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής είναι

• η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα

• η πλήρης πραγματική ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

 

Aπόφαση Aχτσιόγλου: Διαγράφονται οφειλές στο ΤΕΒΕ για μπλοκάκια μισθωτών – αγροτών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) πριν τον ΕΦΚΑ

SHARE