Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων κάτι δείχνουν…

Χωρίς σχόλια…

Ομόλογα 10ετίας/Ευρώπη

Γερμανία 0,47%

Ολλανδία 0,58%

Γαλλία 0,8%

Ιρλανδία 0,99%

Βουλγαρία 0,99%

Ισπανία 1,50%

Ιταλία 3,15%

Πολωνία 3,24%

Ουγγαρία 3,63%

Ελλάδα 4,175%

Ρουμανία 4,83%

Ρωσία 8,75%

Τουρκία 17,31%

SHARE